tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Exkurzie

Exkurzia vo výrobnom podniku MARLENKA v Českej republike

Dňa 20. 09. 2017 sa naša trieda IV. C zúčastnila odbornej exkurzie vo výrobnom podniku MARLENKA vo Frýdku- Místku.   Hneď ako sa otvorili brány podniku, cítili sme vôňu medu a čerstvo upečených koláčikov. Privítali nás peknou prezentáciou, počas ktorej nás ponúkli kávou a ochutnávkou ich známych výrobkov. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o založení, fungovaní a výbornej prosperite 

Exkurzia v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

Dňa 14. júna 2017 sa študenti I. A a I. B triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Študenti prvého ročníka, ktorí sa v rámci predmetu administratíva a korešpondencia učia písať desaťprstovou hmatovou metódou na elektronických písacích strojoch, mali možnosť vidieť expozíciu vývoja písacích strojov a komunikačnej technológie. Prehliadka bola doplnená tiež odborným výkladom sprievodkyne STM. Expozícia vývoja písacích

Exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce, spol.s.r.o.

Dňa 14.-15.6.2017 sa žiaci II.B. a II.C našej školy pod vedením p. Ing.Kolmanovej, Ing.Jamborovej,  Ing Hlačinovej  zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Schaeffler Kysuce s.r.o. Exkurzia bola zameraná na výrobný proces, ktorý je obsahovo prepojený s predmetmi EKP a TOV.  Žiaci si mohli naživo pozrieť výrobný proces výroby guľkových ložísk do automobilového priemyslu, ako  aj pre katalógovú výrobu

Exkurzia v KIA Motors Slovakia, s.r.o.

Dňa 30. mája 2017 sa študenti II.A  triedy  zúčastnili na exkurzii vo výrobnom podniku KIA Motors Slovakia, s.r.o., so sídlom v Tepličke nad Váhom. Po príchode do spoločnosti nás p. Ivan Veverka, manažér PR-oddelenia, krátkym prezentačným videom oboznámil s firmou KIA Motors Slovakia. Po zodpovedaní otázok študentov nás za prísnych bezpečnostných opatrení previedol cez tri výrobné haly

Deň v LKW WALTER

Vo štvrtok 11. mája 2017  tretiaci z našej školy nastúpili v skorých ranných hodinách do luxusného autobusu, ktorý mal namierené smer  Viedeň – LKW WALTER. Ako tretiaci už vieme, že LKW WALTER je špedičná firma, ktorá zabezpečuje prepravu tovarov takmer po celej Európe a jej blízkom okolí. Firma je ako rodinný podnik na trhu aktívna už 93 rokov

3D tlač a virtuálna realita zaujali našich študentov

V dňoch 25. a 26. mája 2017 sa študenti I. G, II. A a II. G zúčastnili exkurzie venovanej predovšetkým 3D tlači a virtuálnej realite.  Exkurziu sme začínali na Katedre konštruovania a častí strojov, kde nás Ing. Rudolf Madaj, PhD. oboznámil s využitím RAPID technológií v priemyselných aplikáciách. Viac o samotnom laboratóriu a jednotlivých 3D tlačiarňach nájdete aj

Pokladničné operácie banky

Dňa 26. apríla sa bankovníci tretieho ročníka – tried III. B a III. C pod vedením Ing. lng. Renáty Fojcíkovej zúčastnili prednášky v Slovenskej sporiteľni. Cieľom bolo oboznámiť žiakov s činnosťou hlavnej pokladne a práce zamestnancov za klientskými stolíkmi. Po prednáške sme si odniesli materiály, ktoré môžeme využiť na vyučovacom procese. Ďakujeme. Ing. Renáta Fojcíková

Národná slávnosť na Devíne

V sobotu 22.4.2017 sa uskutočnila už po šiesty raz Národná slávnosť na Devíne pod záštitou Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Toto podujatie sa koná ako výročná pripomienka pôsobenia sv. Cyrila a sv. Metoda a vychádzky štúrovcov na hrad Devín. Ročník 2017 nám mal pripomenúť pobyt Antona Bernoláka na devínskej fare a výročie smrti sv. Metoda . Organizátorom podujatia

Viedeň – si opäť nádherne vianočná….

Stalo sa tradíciou na našej škole, že žiaci druhého ročníka navštívia predvianočnú Viedeň. A v tomto školskom roku sme to boli opäť my – žiaci II.B a II.C triedy. V piatok 2. decembra  sme sa tešili , že nás čaká pekný deň,  plný nových zážitkov. Ráno  to tak vôbec nevyzeralo, pretože lialo a my sme už pri nástupe do autobusu

Exkurzia Space Discovery – Bratislava

Dňa 16.11.2016 sme sa my, študenti I.A a I.B triedy obchodnej akadémie zúčastnili exkurzie Space Discovery v Bratislave. Výstava bola veľmi zaujímava. Všetci sme mali možnosť vidieť stovky exponátov  mapujúcich vývoj pilotovaných kozmických letov od začiatku až po dnešok. Mali sme možnosť vidieť viac ako 200 originálnych exponátov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet , raketoplánov a 

Návšteva Informačného centra EUROPE DIRECT v Žiline

V mesiaci november žiaci 3. ročníka mali možnosť navštíviť Europe Direct centrum v Žiline. Informačné centrum Europe Direct Žilina patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom Europe Direct. Informačná sieť Europe Direct pokrýva územie celej Európskej únie. Informačné centrum slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou s cieľom zlepšovať komunikáciu medzi

Exkurzia vo Volkswagene

Naša trieda III. C a III. B  sa  v  pondelok 24. 10. 2016  zúčastnila  exkurzie vo výrobnom poniku Volkswagen v Bratislave s pani profesorkou Križovou a pani profesorkou Mikáčovou. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o výrobnom postupe áut a ako to vo Volkswagene funguje. Boli sme rozdelení do troch  skupín a mohli si pozrieť ako sa skladá auto, z čoho pozostáva motor,

Exkurzia v ČOV v Hornom Hričove

V dňoch 12. –  14.októbra 2016 sa žiaci  1.  a 2. ročníka OA  zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd (ČOV) v Hornom Hričove pod vedením p. učiteliek Ing. Hlačinovej, PaedDr. Kulichovej, Ing. Kubalovej a Ing. Kapustovej. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Tovaroznalectvo. Keďže sa žiaci v rámci tohto predmetu s princípom fungovania čističky odpadových vôd oboznámili len

SOPK a EXIMBANKA

Žiaci štvrtého ročníka sa 8. septembra 2016 pod vedením Ing. R. Fojcíkovej zúčastnili odborného seminára v priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline pod názvom „Základy bezpečného obchodovania so zahraničím“ s praktickým príkladom exportovania do Číny. Témy prednášok – financovanie exportu, poistenie exportu teritoriálne a ekonomické informácie o Číne, úspešný príbeh slovenského exportéra v Číne – boli zárukou odbornosti a zaujímavých informácií.

Odborná exkurzia do Múzea NBS a Mincovne v Kremnici

Bankári tretieho ročníka sa 17. októbra 2016 zúčastnili odbornej exkurzie do Múzea NBS a Mincovne v meste Kremnica pod vedením Ing. D. Kolmanovej a Ing. R. Fojcíkovej. Vypočuli si odbornú prednášku o histórii mesta, ťažbe drahých kovov, baníctve, vývoji peňažných obežív a veľa zaujímavostí. Pani Agáta Lešková nás všetkých zaujala vedomosťami z dejepisu, ale predovšetkým rečníckym majstrovstvom – používaním slovenského jazyka.

Veľtrh vysokých škôl

Žiaci IV. C a IV. D triedy sa dňa 11. 10. 2016 zúčastnili pod vedením svojich triednych učiteliek Ing. Renáty Fojcíkovej a PaedDr. Kataríny Capákovej veľtrhu vysokých škôl. V priestoroch Národného tenisového centra mali vysoké školy pripravené prezentačné stánky, v ktorých ich zástupcovia informovali hostí veľtrhu o možnostiach štúdia na ich vysokej škole. Predstavili svoje

Hlásenie z misie v Banskej Bystrici

Čoskoro budeme oslavovať 72 rokov od začiatku najväčšieho slovenského vzoprenia sa proti vtedajšej spolupráci Slovenskej republiky a nacistického Nemecka, jeho okupačným silám a vojnovým zločinom, ktoré napáchalo. Pri tejto príležitosti a spomienke na začiatok Veľkej vlasteneckej vojny 22. júna  absolvovali žiaci I.G triedy bilingválneho štúdia spolu so žiakmi II.C triedy návštevu múzea Slovenského národného povstania v Banskej

Exkurzia v LKW Walter

Žiaci tretieho ročníka III.A, III.B, a III.C sa zúčastnili dňa 19. apríla 2016 odbornej exkurzie v LKW Walter v Neudorfe pri Viedni. Organizátorkou a vedúcou podujatia bola pani profesorka PhDr. Anna  Buriličevová, ktorú sprevádzali pani zástupkyňa Ing. Marta Berešíková a pani profesorky  PhDr. Anna Drizgová a Ing. Jana Pevná. Po príchode do firmy sme sa zúčastnili prezentácie, z ktorej sme sa dozvedeli

Expozícia judaík v Malej synagóge

Žilina bola významným centrom židovského života od začiatku 19. storočia. Dejiny mesta sú však späté aj s utrpením židovského obyvateľstva. Počas holokaustu bolo zo zberného tábora,  v blízkosti vojenských kasární na ceste do Závodia, deportovaných do nacistických vyhladzovacích táborov viac ako 18 000 židov z celého Slovenska. Dňa 25. mája 2016 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru

Spoznávame Prahu

V dňoch od 28. – 30. apríla sa naša trieda III.B zúčastnila výletu v hlavnom meste Českej republiky – Prahe, pod dozorom pani profesoriek PhDr. Anny Drizgovej, Ing. Dagmar Kochláňovej. V skorých ranných hodinách sme začali našu cestu na železničnej stanici v Žiline, odkiaľ sme sa vlakom dopravili do Prahy. Po ubytovaní sme sa vydali

Výstava Titanic

Kráľovský poštový parník Titanic bol luxusný zaoceánsky parník patriaci spoločnosti White Star Line. Jeho úlohou bolo zabezpečiť prepravu cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Titanic však stroskotal už počas svojej prvej plavby v noci zo 14. apríla na 15. apríla 1912. Pri potopení lode zahynulo okolo 1 500 cestujúcich a členov posádky. Atmosféru

Poklady historického múzea v Bratislave

Historické múzeum v Bratislave je súčasťou komplexu špecializovaných inštitúcií Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je získavať, ochraňovať a sprístupňovať múzejné zbierky, dokladujúce vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. Dňa 16. decembra 2015 sa žiaci I.C a I.G Obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili odbornej exkurzie z dejepisu na Bratislavskom hrade, ktorá bola tematicky zameraná na poznávanie

Stredoveký Krakow

Mesto Krakow láka svojich turistov nielen v letnom období, ale aj nádhernou výzdobou počas zimy. Dňa 14. decembra 2015 sa žiaci I.G a II.C pod vedením PaedDr. Lenky Kulichovej a Mgr. Valentína Hlivjáka zúčastnili zahraničnej exkurzie z dejepisu v hlavnom meste Malopoľského vojvodstva. Počas dvojhodinovej prehliadky historického centra mohli obdivovať gotické, renesančné a barokové stavby, kráľovský zámok Wawel, Mariánsky kostol, Floriánsku bránu

Obsadili sme kreslá v parlamente!

Síce len na balkóne, ale aj tak sme plne obsadili kreslá pre návštevníkov parlamentu Slovenskej republiky. Žiaci Obchodnej akadémie – tried III. C a III. D pod vedením pani profesoriek Ing. Renáty Fojcíkovej a Ing. Kataríny Capákovej sa dňa 15. 12. 2015 zúčastnili odbornej exkurzie do NR SR. Vypočuli sme si časť rozpravy k pripravovaným zákonom. V rokovacej sále

Slnečná Viedeň v decembri

Žiaci a pedagógovia našej školy Vám chcú priblížiť kúzlo viedenského adventu. 4. 12. sa triedy I.A a III. C spolu s Ing. Synákovou, Ing. Fojcíkovou a Ing. Križovou zúčastnili exkurzie „Spoznávame Viedeň“. Práve v tieto dni sa premenilo Radničné námestie na rozprávkovú krajinu. Množstvo stánkov ponúkalo vianočné darčeky, remeselné výrobky a hrejivé nápoje. No ešte predtým sme prechádzali pomedzi nespočetné množstvo