Domov KONTAKTY

Možnosti ubytovania študentov

Žiaci SŠ majú možnosť ubytovania v internátoch nasledujúcich škôl:

1. internát Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, Žilina

2. internát Gymnázia svätého Františka z Assisi – Zelený dom

3. internát Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, Žilina

Na ich stránkach nájdete podrobnejšie informácie o internátoch a spôsobe prihlásenia sa.