Domov KONTAKTY

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
  • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
  • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Mobilné cykloraňajky

Každý rok od 16. do 22. septembra sa koná Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom je povzbudiť a motivovať ľudí k trvalému využívaniu udržateľnej dopravy. Minulý rok sa do neho zapojilo celkom 53 krajín, vrátane Slovenska, z ktorého v ňom bolo zaregistrovaných 55 rôznych slovenských miest a obcí. A čo je skvelou správou: do jeho 20.

EUFin v Miláne

13. a 14. septembra 2021 hostilo Miláno účastníkov záverečného nadnárodného stretnutia medzinárodného projektu „EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe”. Koordinátori jednotlivých aktivít odprezentovali na stretnutí výsledky práce jednotlivých tímov, ktoré boli vytvorené počas 3 rokov trvania projektu (2018-2021). Účastníkov projektu ešte čakajú dokončovacie práce na publikáciách a projekt bude 31. októbra 2021 ukončený.

Nahlásenie výsledku alebo použitia domáceho samotestu škole

Na základe platného školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny. Výsledok alebo použitie domáceho samotestu škole nahlasuje rodič prostredníctvom EDUPAGE – návod sa nachádza na stránke https://help.edupage.org/sk/u2512.

V ústrety duálnemu vzdelávaniu s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia

Veľmi nás teší, že aj s podporou Nadácie KIA Motors Slovakia sa nám podarilo zrekonštruovať priestory pre zabezpečenie worshopov, prednášok a stretnutí najmä s odborníkmi z praxe. Škola nemala priestor, ktorý by bolo možné využiť na stretnutie väčšieho počtu účastníkov. Realizáciou projektu bude k dispozícii interiér, ktorý bude slúžiť na stretnutia so zamestnávateľmi, lektormi a partnermi školy. Získaním grantu vo výške

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021: American Culture & Games Business Schoolgames Comodity Expertise Duke of Edinburgh Ekonomická olympiáda Excel v praxi Finančná gramotnosť Internetový krúžok Joga Omegáči v akcii pIšQworky Plavecký krúžok Praktikum ALFA Praktikum ochrany spotrebiteľa Praktikum OMEGA Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z MAT Rýchle prsty Turistický krúžok Tvorivé dielne

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01.09.2021 (streda) Začiatok školského roku 02.09.2021 (štvrtok) Začiatok vyučovania v 1.polroku september Účelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA september Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník október  -november Imatrikulácia – 1.ročník október – november Stužkové slávnosti (IV.A, IV.B, V.G, V.H) 28.10.-29.10.2021 Jesenné prázdniny 2.11.2021 (utorok) Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách 15.11.2021 – 26.11.2021

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou

Grafický plán školy

– – – – – Grafický plán školy v pdf formáte. – – – – –

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: Mgr. Juraj Adamík Zástupca:Mgr. Ftoreková Eva Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 4 dievčat: 23 Yonatan Amzalag (1.sk.) Mykhailo Avramenko (1.sk.) Jakub Behančín (1.sk.) Nikola Benková (1.sk.) Lenka Brozová (1.sk.) Alžbeta Mária Ďurišová (1.sk.) Helena Gachová (1.sk.) Vanesa Húdeková (1.sk.) Emma Hundáková (1.sk.) Martina Húšťavová (1.sk.) Kristína Jantošová (1.sk.) Radoslava Kolembusová (1.sk.) Alica

Zoznam študentov II. B

Triedny učiteľ: Mgr. Ing. Katarína Janeková Zástupca: Mgr. Ftoreková Eva Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 4 dievčat: 14 Ballová Emma Begáň Marek Führichová Adriana Gajdošík Milan Gaňová Nina Gašpieriková Miriam Hrtánková Adela Kubačák Oliver Kytková Rebeca Laslopová Aneta Matejčík Michal Nemcová Stanislava Obrtancová Sabína Pálešová Bianka Singerová Zuzana Tamášiová Emma Vdovičíková Olívia Žiaková Jana

Zoznam študentov II. G

Triedny profesor: Mgr. Andrea Eliášová Zástupca: Mgr. Haščík Daniel Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 2 dievčat: 18 Vivien Adamovicová (1.sk.) Nikoleta Belavá (1.sk.) Naďa Berezňaninová (1.sk.) Erika Bernátová (1.sk.) Aneta Cibová (1.sk.) Adam Čibenka (1.sk.) Natália Danišková (1.sk.) Alžbeta Daníšková (1.sk.) Tatiana Harciníková (1.sk.) Rebecca Hoffmannová (1.sk.) Simona Horvátová (1.sk.) Lukáš Hrobárik (1.sk.) Janka

Zoznam študentov II. H

Triedny profesor: PaedDr. Capáková Katarína Zástupca: Ing. Cedzová Miriam Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 4 dievčat: 16 Sofia Čibenková (1.sk.) Alexandra Ďurinová (1.sk.) Petra Furmánková (1.sk.) Svetlana Galiová (1.sk.) Mário Hajduch (1.sk.) Silvia Horníková (1.sk.) Tatiana Krištofová (1.sk.) Kamila Kubalová (1.sk.) Lenka Kubasáková (1.sk.) Simona Milcová (1.sk.) Matej Pečalka (1.sk.) Martina Puchalová (1.sk.) Nikola

Zoznam študentov III. A

Triedny učiteľ: PaedDr. Zdenka Truchlíková Zástupca: Mgr. Zdenka Dubcová Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16 Alexandra Balušíková (1.sk.) Ema Baránková (1.sk.) Andrea Bieliková (1.sk.) Ema Danížková (1.sk.) Timea Drevenáková (1.sk.) Juraj Hološ (1.sk.) Nikolas Jankov (1.sk.) Michal Kordiš (1.sk.) Samuel Kvočka (1.sk.) Filip Macháč (1.sk.) Aneta Malichová (1.sk.) Soňa Mrvišová (1.sk.) Erika

Zoznam študentov III. B

Triedny učiteľ: Mgr. Rožek Martin Zástupca: Ing. Rudolf Zrebný Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16 Kevin Bálint (1.sk.) Šimon Blaho (1.sk.) Natália Brezániová (1.sk.) Katarína Danková (1.sk.) Karolína Gažová (1.sk.) Peter Hudec (1.sk.) Kristína Jedináková (1.sk.) Lucia Kevická (1.sk.) Zuzana Košteková (1.sk.) Lucia Liščáková (1.sk.) Petra Macháčová (1.sk.) Michaela Mičechová (1.sk.) Alexandra

Zoznam študentov III. G

Triedny učiteľ: Ing. Ľubica Jamborová Zástupca: Mgr. Jaroslava Baltová Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15 Alexandra Babušová (1.sk.) Gréta Beliančinová (1.sk.) Martina Brezániová (1.sk.) Ľubomír Bučkuliak (1.sk.) Rastislav Časnocha (1.sk.) Sabína Čičková (1.sk.) Adam Čižmárik (1.sk.) Tereza Guľová (1.sk.) Boris Haviar (1.sk.) Alex Hollý (1.sk.) Dominika Husárová (1.sk.) Katarína Janíčková (1.sk.) Lenka Janková

Zoznam študentov III. H

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Konárik Zástupca: Mgr. Monika Ďuríková Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 5 dievčat: 17 Sofia Čikotová (1.sk.) Lívia Ďurošková (1.sk.) Sarah Hajasová (1.sk.) Magdaléna Hôrecká (1.sk.) Soňa Hrušíková (1.sk.) Zdenka Hvolková (1.sk.) Nikola Jursová (1.sk.) Nikoleta Kontšeková (1.sk.) Lenka Kurucová (1.sk.) Lucia Labantová (1.sk.) Samuel Macek (1.sk.) Nicola Masaryková (1.sk.) David Műhlberger

Zoznam študentov IV.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková Zástupca: Ing. Kochláňová Dagmar Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17 Sabína Abrahamovičová (1.sk.) Anna Buffová (1.sk.) Lucia Búšovská (1.sk.) Matúš Cabadaj (1.sk.) Simona Černeková (1.sk.) Katarína Flimmelová (1.sk.) Annamária Hanuliaková (1.sk.) Vladimíra Imríšková (1.sk.) Miriam Janurová (1.sk.) Marek Kačáni (1.sk.) Aneta Kozáriková (1.sk.) Mária Macková (1.sk.) Simona

Zoznam študentov IV.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková Zástupca: Ing. Kostolná Michaela Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 2 dievčat: 20 Nikola Badíková (1.sk.) Samuel Bubica (1.sk.) Tatiana Čungová (1.sk.) Kristína Ďurčová (1.sk.) Lucia Gavendová (1.sk.) Viktória Grajciarová (1.sk.) Laura Kormancová (1.sk.) Andrea Kubová (1.sk.) Kristína Kupková (1.sk.) Vanesa Kurucárová (1.sk.) Lujza Michalová (1.sk.) Sára Michalovičová (1.sk.) Ivona

Zoznam študentov IV.G

Triedny učiteľ: Ing. Vartiak Lukáš, PhD. Zástupca: Mgr. Rádiková Ivana Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Veronika Berešíková (1.sk.) Matúš Brziak (1.sk.) Klaudia Galovičová (1.sk.) Bianka Halamová (1.sk.) Veronika Lišková (1.sk.) Michal Mišutka (1.sk.) Nina Náterová (1.sk.) Vladimíra Nižníková (1.sk.) Dominika Obrtancová (1.sk.) Aneta Paúrová (1.sk.) Juraj Pečalka (1.sk.) Peter Pekara (1.sk.)

Zoznam študentov IV.H

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Labajová Zástupca: Mgr. Jambrichová Mária Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Michal Bartošák (1.sk.) Eliška Belavá (1.sk.) Natália Brosová (1.sk.) Daniela Burgerová (1.sk.) Vanesa Čerňanová (1.sk.) Lea Demjanovičová (1.sk.) Simona Ferjancová (1.sk.) Sára Grochalová (1.sk.) Daniela Holešová (1.sk.) Oliver Hruška (1.sk.) Nikola Janošíková (1.sk.) Viktória Janošková (1.sk.) Zdenko

Zoznam študentov V. G

Triedny učiteľ: Mgr. Adriana Mošatová Zástupca: Alan J. Davis Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 dievčat: 18 Martina Bačíková (1.sk.) Alexander Bielik (1.sk.) Barbora Čibenková (1.sk.) Lívia Drbulová (1.sk.) Veronika Ďuríková (1.sk.) Veronika Hikaníková (1.sk.) Andrea Holienčíková (1.sk.) Sofia Hrabovská (1.sk.) Terézia Kaňová (1.sk.) Beáta Komžíková (1.sk.) Lucia Kostolná (1.sk.) Tamara Košťálová (1.sk.) Michaela

Zoznam študentov V. H

Triedny učiteľ: Mgr. Hubená Martina Zástupca: Ing. Križová Oľga Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 3 dievčat: 18 Petronela Bieliková (1.sk.) Júlia Ciesariková (1.sk.) Sofia Doležílková (1.sk.) Natália Esnaultová (1.sk.) Sarah Gáliková (1.sk.) Linda Chebeňová (1.sk.) Martina Kováčová (1.sk.) Lukáš Kubík (1.sk.) Eva Michaliková (1.sk.) Tatiana Mišíková (1.sk.) Fabián Mlynár (1.sk.) Margaréta Molnárová (1.sk.) Adrián

Informácie pre nových stravníkov

Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina – Školská jedáleň Využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni. Obedy poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 11,30 do 14,30 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál.  Cena jedného obeda pre študenta je 1,31 €  (náklady na potraviny  1,26 €,  režijné náklady 0,05 € ) Viac informácií

Štipendium pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia

Štipendium sa poskytuje žiakovi Obchodnej akadémie v Žiline v súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie štipendia. Štipendium je určené pre žiakov  školy zo sociálne slabšieho prostredia. O štipendium môže požiadať žiak školy, alebo jeho zákonný zástupca, ak:  a) žije