Domov KONTAKTY

ESF – OP Vzdelávanie

Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax II.

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie priniesol pre našu krajinu viacero úloh a povinností na jednej strane, avšak i obrovské množstvo príležitostí a výziev na strane druhej. Jednou z kľúčových výziev pre našu spoločnosť je reforma systému vzdelávania, ktorú je potrebné realizovať na každom stupni vzdelávacieho systému. My, zamestnanci Obchodnej akadémie v Žiline, sme uvedenú

Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax

  „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ Projekt je spolufinancovaný z ESF        Názov projektu: Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO Cieľom projektu je prestavba vzdelávacieho systému školy v rámci vedomostnej