Domov KONTAKTY

NBS nás privítala

Dňa 26. marca 2018 sa žiaci voliteľného predmetu Bankovníctvo štvrtého ročníka zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska v našom hlavnom meste. Ing. Kolmanová a Ing. Fojcíková si spolu so žiakmi vypočuli prednášku o úlohách, činnosti našej centrálnej banky. Bližšie sa dozvedeli o celej eurozóne, činnosti a orgánoch Európskej centrálnej banky – ale aj o takých makroekonomických problémoch ako je inflácia či deflácia. Na konci prednášky boli žiakom kladené otázky a za správne odpovede dostali darčeky. Naše kroky potom smerovali do Rakúska. Navštívili sme čokoládovňu v Kittsee, kde sme si prezreli priestory výroby. Úvodná prezentácia nás oboznámila s históriou vzniku a sortimentom a objemoch výroby. Vrátili sme sa do Bratislavy, kde sme strávili aj voľný čas v centre mesta. Počasie nám prialo a večer sme sa v poriadku vrátili domov.

Ing. Renáta Fojcíková