Domov KONTAKTY

Socrates II – Comenius

Desať rokov spolupráce s SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je združenie fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce vzdelávacích inštitúcií s krajinami Európskeho spoločenstva. Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje s SAAIC od školského roku 2005/2006, kedy sa zapojila do programu Socrates II a bilaterálneho projektu s bulharskou strednou školou Eurostandart Private

Porovnanie úrovne maturitnej skúšky z ekonomických predmetov so školou podobného typu v zahraničí.

Partnerská škola: Eurostandart Private Business School Sofia, Bulharsko www.eurostandart.org V školskom roku 2006/2007 sa Obchodná akadémia Žilina zapojila do medzinárodného jazykového projektu v rámci programu SOCRATES COMENIUS. Partnerom pri tvorbe a realizácii projektu nám bola súkromná škola „Eurostandart“, Sofia, Bulharsko. V rámci tejto spolupráce 12 študentov a 4 pedagógovia vycestovali v dňoch 18.4. 2007 –