Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01. 09. 2016 Začiatok školského roku
05. 09. 2016 Začiatok vyučovania v 1. polroku (pondelok)
06. 09. 2016 Externá časť MS zo SJL (utorok)
07. 09. 2016 Externá časť MS z ANJ (streda)
14. 09. 2016 MS v mimoriadnom skúšobnom období -praktická časť (streda)
19. 09. 2016 MS v mimoriadnom skúšobnom období -ústna časť (pondelok)
september – október 2016 Účelové cvičenia 1. a 2. ročník
október – november 2016 Imatrikulácia – 1. ročník
28. 10. – 31. 10. 2016 Jesenné prázdniny (piatok-pondelok)
02. 11. 2016 Začiatok vyučovania po prázdninách (streda)
16. 11. 2016 Koncert ku dňu študentstva (streda)
november – december 2016 Stužkové slávnosti – 4. ročník
21. 11. 2016 Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1. štvrťrok (pondelok)
21. 11. – 02. 12. 2016 Odborná prax – 4. ročník
01. 12. 2016 Deň otvorených dverí (štvrtok)
22. 12. 2016 Vianočný koncert (štvrtok)
23. 12. 2016 – 05. 01. 2017 Vianočné prázdniny ( piatok – štvrtok)
09. 01. 2017 Začiatok vyučovania po prázdninách (pondelok)
26. 01. 2017 Klasifikačná porada za 1. polrok (štvrtok)
31. 01. 2017 Ukončenie vyučovania v 1. polroku (utorok)
február 2017 Kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1. ročník
03. 02. 2017 Polročné prázdniny (piatok)
06. 02. 2017 Začiatok vyučovania v 2. polroku (pondelok)
27. 02. – 03 . 03. 2017 Jarné prázdniny (pondelok – piatok)
06. 03. 2017 Začiatok vyučovania po prázdninách (pondelok)
14. 03. 2017 EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry (utorok)
15. 03. 2017 EČ a PFIČ z anglického a nemeckého jazyka (streda)
16. 03. 2017 EČ z matematiky (štvrtok)
30. 03. 2017 Prijímacie skúšky pre študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium (štvrtok)
11. 04. – 12. 04. 2017 Praktická časť MS (utorok – streda)
13. 04. – 18. 04. 2017 Veľkonočné prázdniny (štvrtok – utorok)
19. 04. 2017 Začiatok vyučovania po prázdninách (streda)
19. 04. – 21. 04. 2017 Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník (streda-piatok)
24. 04. 2017 Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 3. štvrťrok (pondelok)
24. 04.  – 05. 05. 2017 Odborná prax 3. ročník  – Londýn (projekt Erasmus+)
10. 05. 2017 Klasifikačná porada 4. ročník (streda)
09. 05. a 11. 05. 2017 Prvý termín prijímacích skúšok pre študijný odbor obchodná akadémia
22. 05. – 02. 06. 2017 Odborná prax 3. ročník – Slovensko
22. 05. – 26. 05. 2017 Maturitné skúšky
22. 05. – 26. 05. 2017 Účelové cvičenie 1. a 2. ročník
22. 05. – 26. 05. 2017 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký, turistický kurz) – 1.a 2.roč
jún 2017 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz Chorvátsko) – 2.ročník
26. 06. 2017 Klasifikačná porada za 2. polrok (pondelok)
29. 06. 2017 Divadelné predstavenie v ANJ (štvrtok)
29. 06. 2017 Slávnostné posedenie k ukončeniu školského roku 2016/2017 (štvrtok)
30. 06. 2017 Ukončenie vyučovania v 2. polroku (piatok)
03. 07. – 31. 08. 2017 Letné prázdniny
04. 09. 2017 Začiatok vyučovania v školskom roku 2017/2018 (pondelok)