tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01. 09. 2018 Začiatok školského roku
03. 09. 2018 Začiatok vyučovania v 1. polroku (pondelok)
24. 09. – 05. 10. 2018 Odborná prax trieda IV. G (BOA)
september – október 2018 Účelové cvičenia 1. a 2. ročník
október – november 2018 Imatrikulácia – 1. ročník
31. 10. – 02. 11. 2018 Jesenné prázdniny (streda-piatok)
05. 11. 2018 Začiatok vyučovania po prázdninách (pondelok)
november – december 2018 Stužkové slávnosti – 4. ročník 
26. 11. 2018 Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1. štvrťrok (pondelok)
19. 11. – 30. 11. 2018 Odborná prax – 4. ročník OA
06. 12. 2018 Slávnostná akadémia pri príležitosti 80. výročia založenia školy
12. 12. 2018 Deň otvorených dverí (streda)
23. 12. 2018 – 07. 01. 2019 Vianočné prázdniny ( nedeľa – pondelok)
08. 01. 2019 Začiatok vyučovania po prázdninách (utorok)
28. 01. 2019 Klasifikačná porada za 1. polrok (pondelok)
31. 01. 2019 Ukončenie vyučovania v 1. polroku (štvrtok)
január 2019 Kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1. ročník
01. 02. 2019 Polročné prázdniny (piatok)
04. 02. 2019 Začiatok vyučovania v 2. polroku (pondelok)
04. 03. – 08 . 03. 2019 Jarné prázdniny (pondelok – piatok)
11. 03. 2019 Začiatok vyučovania po prázdninách (pondelok)
12. 03. 2019 EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry (utorok)
13. 03. 2019 EČ a PFIČ z anglického a nemeckého jazyka (streda)
14. 03. 2019 EČ z matematiky (štvrtok)
26. 03. 2019 Prijímacie skúšky pre študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium (utorok)
15. 04. 2019 Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 3. štvrťrok (pondelok)
15. 04. – 17. 04. 2019 Praktická časť MS (pondelok – streda)
18. 04. – 23. 04. 2019 Veľkonočné prázdniny (štvrtok – utorok)
24. 04. 2019 Začiatok vyučovania po prázdninách (streda)
24. 04. – 26. 04. 2019 Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník (streda-piatok)
09. 05. 2019 Klasifikačná porada 4. ročník  OA (štvrtok)
13. 05. a 16. 05. 2019 Prvý termín prijímacích skúšok pre študijný odbor obchodná akadémia (pondelok a štvrtok)
20. 05. – 24. 05. 2019 Maturitné skúšky OA
20. 05. – 24. 05. 2019 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz, turistický kurz) – 1. a 2. ročník
20. 05. – 31. 05. 2019 Odborná prax 3. ročník OA
jún 2019 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz Chorvátsko) – 2. ročník
20. 06. – 21. 06. 2019 Ústne MS zo SJL – trieda IV. G
24. 06. 2019 Klasifikačná porada za 2. polrok (pondelok)
28. 06. 2019 Ukončenie vyučovania v 2. polroku (piatok)
01. 07. – 31. 08. 2019 Letné prázdniny
02. 09. 2019 Začiatok vyučovania v školskom roku 2019/2020 (pondelok)