Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01.09.2019 (nedeľa) Začiatok školského roku
02.09.2019 (pondelok) Začiatok vyučovania v 1.polroku
03.-05.09.2019 (ut-štvr) EČ a PFIČ MS zo SJL,CJ,MAT– mimoriadne skúšobné obdobie
13.09.2019 (piatok) ÚFIČ MS– mimoriadne skúšobné obdobie
september Účelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA
september Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) – Chorvátsko
október-november Imatrikulácia – 1.ročník
14.10.-25.10.2019 Odborná prax – OA (4.roč.) + BOA (4.a 5.roč.)
30.10.-31.10.2019 (str-štvr) Jesenné prázdniny
4.11.2019 (pondelok) Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
18.11.2019 (pondelok) Divadelné prestavenie
november-december Stužkové slávnosti (IV.A,IV.B,V.G)
25.11.2019 (pondelok) Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1.štvrťrok
5.12.2019 (štvrtok) Deň otvorených dverí
16.-20.12.2019 Týždeň finančnej gramotnosti
december Vianočný koncert
23.12.-07.01.2020 Vianočné prázdniny
08.01.2020 (streda) Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách
január Kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1.ročník
27.01.2020 (pondelok) Klasifikačná porada za 1.polrok
30.01.2020 (štvrtok) Divadelné predstavenie v ANJ
31.01.2020 (piatok) Ukončenie vyučovania v 1.polroku
03.02.2020 (pondelok) Polročné prázdniny
04.02.2020 (utorok) Začiatok vyučovania po polročných prázdninách
február Maturitná skúška v mimoriadnom skúšobnom období
24.-28.02.2020 Jarné prázdniny
02.03.2020 (pondelok) Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
17.03.2020 (utorok) EČ a PFIČ zo SJL
18.03.2020 (streda) EČ a PFIČ z CJ
19.03.2020 (štvrtok) EČ a PFIČ z MAT
26.03.2020 (štvrtok) Prijímacia skúška – BOA
31.03.-03.04.2020 Náhradný termín EČ a PFIČ
06.04.2020 (pondelok) Zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 3.štvrťrok
08.04.2020 (streda) Tanečné predstavenie
09.04.-14.04.2020 (štvr-ut) Veľkonočné prázdniny
15.04.2020 (streda) Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
15.-17.04.2020 (streda-piatok) Praktická časť MS
15.-17.04.2020 (streda-piatok) Kurz na ochranu života a zdravia 3.ročník – OA
13.05.2020 (streda) Klasifikačná porada 4.ročník OA + 5.ročník BOA
11.05. a 14.05.2020 Prijímacia skúška – OA
18.05.-22.05.2020 Akademický týždeň – IV.A,B
22.05.2020 (piatok) Klasifikačná porada – IV.G (SJL)
25.05.-26.05.2020 Akademické voľno – IV.G
27.-28.05.2020 Maturitná skúška – IV.G (SJL)
25.05.-29.05.2020 Maturitná skúška – 4.roč. OA + 5.roč. BOA
25.05.-28.05.2020 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký, turistický kurz) – 1.-2.ročník
29.05.2020 Športový deň – 1.,2.ročník, IV.G
18.05.-29.05.2020 Odborná prax 3.ročník OA
jún 2020 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) – Chorvátsko
24.06.2020 (streda) Klasifikačná porada za 2.polrok
30.06.2020 (utorok) Ukončenie vyučovania v 2.polroku
01.07.-31.08.2020 Letné prázdniny
02.09.2020 (streda) Začiatok vyučovania po letných prázdninách