Domov KONTAKTY

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

01.09.2021 (streda) Začiatok školského roku
02.09.2021 (štvrtok) Začiatok vyučovania v 1.polroku
september Účelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA
september Kurz na ochranu života a zdravia – 3. ročník
október  -november Imatrikulácia – 1.ročník
október – november Stužkové slávnosti (IV.A, IV.B, V.G, V.H)
28.10.-29.10.2021 Jesenné prázdniny
2.11.2021 (utorok) Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách
15.11.2021 – 26.11.2021 Odborná prax – OA (4.roč.) + BOA (5.roč.)
november Divadelné prestavenie
22.11.2021 (pondelok) Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1.štvrťrok
2.12.2021 (štvrtok) Deň otvorených dverí
december Kultúrne podujatie
23.12.-07.01.2022 Vianočné prázdniny
10.01.2022 (pondelok) Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách
január Kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1.ročník
24.01.2022 (pondelok) Klasifikačná porada za 1.polrok
27.01.2022 (štvrtok) Kultúrne podujatie
31.01.2022 (pondelok) Ukončenie vyučovania v 1.polroku
04.02.2022 (piatok) Polročné prázdniny
07.02.2022 (pondelok) Začiatok vyučovania po polročných prázdninách
07.-11.03.2022 Jarné prázdniny
14.03.2022 (pondelok) Začiatok vyučovania po jarných prázdninách
15.03.2022 (utorok) EČ a PFIČ zo SJL
16.03.2022 (streda) EČ a PFIČ z CJ
17.03.2022 (štvrtok) EČ a PFIČ z MAT
05.04.-08.04.2022 Náhradný termín EČ a PFIČ
11.04.2022 (pondelok) Zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 3.štvrťrok
14.04.-19.04.2022 Veľkonočné prázdniny
20.04.2022 (streda) Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách
apríl Kultúrne podujatie
20.-22.04.2022 Praktická časť MS
apríl Prijímacia skúška BOA
11.05.2022 (streda) Klasifikačná porada IV.A,B, V.G,V.H
09.05. a 12.05.2022 Prijímacia skúška – OA
16.05.-20.05.2022 Akademický týždeň – IV.A,B, V.G, V.H
20.05.2022 (piatok) Klasifikačná porada – IV.G,H (SJL)
23.05.-27.05.2022 Maturitná skúška – IV.A,B, V.G, V.H
23.05.-24.05.2022 Akademické voľno – IV.G,H
25.-27.05.2022 Maturitná skúška – IV.G,H (SJL)
23.05.-27.05.2022 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký, turistický kurz, športový deň) – 1.-2.ročník
16.05.-27.05.2022 Odborná prax 3.ročník OA
01.05.-14.05.2022 Odborná prax 4. ročník BOA
jún 2022 Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) – Chorvátsko
24.06.2022 (piatok) Klasifikačná porada za 2.polrok
30.06.2022 (štvrtok) Ukončenie vyučovania v 2.polroku
01.07.-02.09.2022 Letné prázdniny
05.09.2022 (pondelok) Začiatok vyučovania po letných prázdninách