Kontaktujte nás

Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina

tel: 041 / 7075 910
email: oa@oavoza.sk


Vedenie školy

Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková – riaditelka@oavoza.sk – 041/7075911

Zástupkyne riaditeľky:

pre technicko-ekonomické činnosti: Ing. Marta Berešíková – beresikova@oavoza.sk – 041/7075926

pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie: Mgr. Monika Ďuríková – durikova@oavoza.sk – 041/7075913

pre odborné predmety a duálne vzdelávanie: Ing. Darina Kolmanová – kolmanova@oavoza.sk – 041/7075913


Koordinátor prevencie a výchovný poradca: Mgr. Martin Rožek – 041/7075929

Kariérový poradca: Ing. Darina Kolmanová – 041/7075913

Koordinátorka žiackej rady: PaedDr. Lenka Kulichová

Sekretariát školy: Tabačárová Ľubica – 041/7075910

Ekonómka a účtovníčka: Mgr. Legerská Lenka – 041/7075912

Personalistka a mzdárka: Frývaldská Alena – 041/7075927

Ústredňa: Babišová Eva – 041/7075920

Technik VYT: Ing. Hauer Michal – 041/7075928


Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Adamík Juraj 041/7075921 Triedny učiteľ triede I.A
Mgr. Baltová Jaroslava 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede II.G
PaedDr. Capáková Katarína 041/7075931 Zastupujúci triedny učiteľ triedam I.G a I.H
Ing. Cedzová Miriam 041/7075923 Triedny učiteľ triede V.G
Mgr. Dubcová Zdenka 041/7075931 Zastupujúci triedny učiteľ triede II.A
Mgr. Ďuríková Monika 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede II.H
Mgr. Eliášová Andrea 041/7075918 Triedny učiteľ triede I.G
Ing. Fojcíková Renáta 041/7075932 Triedny učiteľ triede III.B
Mgr. Ftoreková Eva 041/7075917 Triedny učiteľ triede IV.A
Ing. Hlačinová Andrea 041/7075922 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.B
Mgr. Hlivják Valentín 041/7075921 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.A
Mgr. Hubená Martina 041/7075925 Zastupujúci triedny učiteľ triede II.B
Ing. Jamborová Ľubica 041/7075916 Triedny učiteľ triede II.G
Ing. Mgr. Janeková Katarína 041/7075915 Triedny učiteľ triede I.B
Ing. Kochláňová Dagmar 041/7075922 Zastupujúci triedny učiteľ triede V.G
Ing. Kolmanová Darina 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.A
Mgr. Konárik Ján 041/7075918 Triedny učiteľ triede II.H
Ing. Kostolná Michaela 041/7075931 Triedny učiteľ triede IV.B
Ing. Križová Oľga 041/7075930 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.B
Ing. Kubalová Blanka 041/7075916 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.A
PaedDr. Kulichová Lenka 041/7075924 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.G
Mgr. Labajová Jana 041/7075925 Triedny učiteľ triede III.H
Mgr. Mošatová Adriana 041/7075925 Triedny učiteľ triede IV.G
Ing. Pevná Jana 041/7075924 Triedny učiteľ triede IV.H
Mgr. Rádiková Ivana 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.H
Mgr. Rožek Martin 041/7075929 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.B
Ing. Synáková Lenka 041/7075932 Triedny učiteľ triede III.A
PaedDr. Truchlíková Zdenka 041/7075931 Triedny učiteľ triede II.A
Mgr. Uhlárová Táňa 041/7075915 Triedny učiteľ triede I.H
Mgr. Urbánková Michaela 041/7075915 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.H
Ing. Vartiak Lukáš, PhD. 041/7075923 Triedny učiteľ triede III.G
Ing. Zrebný Rudolf 041/7075932 Triedny učiteľ triede II.B
Alan J. Davis 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.G