Domov KONTAKTY

Kontaktujte nás

Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina

tel: 041 / 7075 910
email: oa@oavoza.sk


Vedenie školy

Riaditeľka školy: JUDr. Jana Tomaníčková riaditelka@oavoza.sk 041/7075911
Zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Rudolf Zrebný rudolfzrebny@oavoza.sk 041/7075926
Zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety a bilingválne vzdelávanie Mgr. Monika Ďuríková durikova@oavoza.sk 041/7075913
Zástupkyňa riaditeľky pre odborné predmety a duálne vzdelávanie Ing. Darina Kolmanová kolmanova@oavoza.sk 041/7075913

 


 

Koordinátor prevencie a výchovný poradca Mgr. Martin Rožek 041/7075929
Kariérový poradca Ing. Darina Kolmanová 041/7075913
Koordinátorka žiackej rady PaedDr. Lenka Kulichová 041/7075924
Sekretariát školy Mgr. Janka Gärtnerová 041/7075910
Ekonómka a účtovníčka Mgr. Legerská Lenka 041/7075912
Personalistka a mzdárka Frývaldská Alena 041/7075927
Ústredňa Babišová Eva 041/7075920
Technik VYT Ing. Hauer Michal 041/7075928

 


Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Adamík Juraj 041/7075921 Triedny učiteľ triede II.A
Mgr. Baltová Jaroslava 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.G
PaedDr. Capáková Katarína 041/7075931 Triedny učiteľ triede II.H
Ing. Cedzová Miriam 041/7075923 Zastupujúci triedny učiteľ triede II.H
Mgr. Dubcová Zdenka 041/7075931 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.A
Mgr. Ďuríková Monika 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.H
Mgr. Eliášová Andrea 041/7075918 Triedny učiteľ triede II.G
Ing. Fojcíková Renáta 041/7075932 Triedny učiteľ triede IV.B
Mgr. Ftoreková Eva 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triedam II.A a II.B
Mgr. Haščík Daniel 041/7075915 Zastupujúci triedny učiteľ triede II.G
Ing. Hlačinová Andrea 041/7075922 Triedny učiteľ triede I.B
Mgr. Hlivják Valentín 041/7075921 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.A
Mgr. Hubená Martina 041/7075925 Triedny učiteľ triede V.H
Ing. Jamborová Ľubica 041/7075916 Triedny učiteľ triede III.G
Mgr. Jambrichová Mária 041/7075915 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.H
Ing. Mgr. Janeková Katarína 041/7075915 Triedny učiteľ triede II.B
Ing. Kochláňová Dagmar 041/7075922 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.A
Ing. Kolmanová Darina 041/7075913 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.B
Mgr. Konárik Ján 041/7075918 Triedny učiteľ triede III.H
Ing. Kostolná Michaela 041/7075931 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.B
Ing. Križová Oľga 041/7075930 Zastupujúci triedny učiteľ triede V.H
Ing. Kubalová Blanka 041/7075916 Triedny učiteľ triede I.A
PaedDr. Kulichová Lenka 041/7075924 Triedny učiteľ triede I.H
Mgr. Labajová Jana 041/7075925 Triedny učiteľ triede IV.H
Mgr. Mošatová Adriana 041/7075925 Triedny učiteľ triede V.G
Ing. Pevná Jana 041/7075924  
Mgr. Rádiková Ivana 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede IV.G
Mgr. Rožek Martin 041/7075929 Triedny učiteľ triede III.B
Ing. Synáková Lenka 041/7075932 Triedny učiteľ triede IV.A
Mgr. Štefankovičová Hana 041/7075915 Zastupujúci triedny učiteľ triede I.H
PaedDr. Truchlíková Zdenka 041/7075931 Triedny učiteľ triede III.A
Mgr. Urbánková Michaela 041/7075915 Triedny učiteľ triede I.G
Ing. Vartiak Lukáš, PhD. 041/7075923 Triedny učiteľ triede IV.G
Ing. Zrebný Rudolf 041/7075926 Zastupujúci triedny učiteľ triede III.B
Alan J. Davis 041/7075917 Zastupujúci triedny učiteľ triede V.G