Domov KONTAKTY

MŠVVaŠ SR – ADAM 2

Demokracia očami mládeže

V školskom roku 2010/2011 sa Občianske združenie Vzdelanie a Obchodná akadémia v Žiline zapojili do realizácie projektu „Demokracia očami mládeže“, ktorý bol vypracovaný na základe výzvy Ministerstva školstva SR v programe finančnej podpory aktivít detí a mládeže „ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou v roku 2010“. Hlavným zámerom projektu je zvýšiť pocit spoluzodpovednosti žiakov