Domov KONTAKTY

Žiacka školská rada

Alexandra Babušová, II.G – predseda žiackej rady

Aj Žiacka školská rada pomáha a nezabúda

Je na mieste pripomenúť si, že v roku 2018 na Slovensku spáchalo samovraždu 533 ľudí vo veku 50 až 59 rokov, ale aj 4 deti do 14 rokov. Problémy s rovesníkmi, rôzne traumy, rodinné či pracovné problémy. To všetko zostáva často nevypovedané a vedie ľudí k tým najhorším rozhodnutiam, často až k samovražde. “Ako sa máš?“ Na

Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu

Spomínate si na to, ako ste sa cítili, keď ste ako „prvovolič“ stáli za plentou? Vedeli ste, ako sa pri voľbách identifikovať a ako odovzdať platný hlasovací lístok? Študenti našej školy, ktorí k 2. 5. 2019 dovŕšili 15. rok života, v tom už majú jasno! V tento deň sa na našej obchodnej akadémii v spolupráci so združením Študentské voľby

Rekordný rok pre akciu Zber papiera alebo separovaným zberom k zlepšeniu podmienok

Pre našu Obchodnú akadémiu sa už stal peknou tradíciou zber papiera, teda akcia Separovaným zberom k zlepšeniu podmienok. Vďaka tejto akcii môžu žiaci pomôcť životnému prostrediu a získať toaletný papier pre svoju triedu. Minulý rok to nebolo inak a vďaka našim usilovným žiakom, učiteľom a mnohým ďalším sme opäť trošku pomohli životnému prostrediu. Motiváciou pre žiakov, ktorí sa

Separovaným zberom sme zlepšili podmienky na škole! – Vyzbieralo sa takmer 2,5 t papiera

Počas jesene a zimy sa na našej škole konal druhý ročník úspešnej akcie, ktorá sa nazýva Zber papiera alebo separovaným zberom k zlepšeniu podmienok. Vďaka tejto akcii sa naša Obchodná akadémia zviditeľnila v dobrom svetle a súčasne sa tak dostala aj do populárnej televíznej relácie Milujem Slovensko. Táto akcia organizovaná Žiackou školskou radou v spolupráci s vedením školy trvala dva mesiace

Imatrikulácie 2017 – video

Imatrikulácie OAVOZA 2017

Zber papiera ukončený – odovzdali sme viac ako 2 t papiera

V období od 7. marca do 10. apríla prebiehala v spolupráci so žiackou školskou radou  na našej škole akcia „Zber papiera alebo separovaným zberom k zlepšeniu podmienok“. Akcia bola zameraná na vyzbieranie čo najväčšieho množstva papiera, ktorý bol 10. apríla vymenený za toaletný papier pre študentov. Touto akciou chceli študenti poukázať na to, aké dôležité

Zber papiera alebo separovaným zberom k zlepšeniu podmienok

Žiacka školská rada pri OA v spolupráci s vedením školy sa rozhodla usporiadať I. ročník zberu papiera. Aktivita súvisí s prichádzajúcim Dňom Zeme, ale tiež snahou zlepšiť vybavenosť školy, keďže získaný papier vymeníme za toaletné potreby. Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba v poslednom období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, vďaka jednoduchému

Mikuláš v škole

Aj tento rok, vďaka ochotným študentom z 2. A  a  2. G, navštívil našu školu Mikuláš. Nezabudol so sebou vziať aj svojich pomocníkov – čertov a anjelov. Okrem sladkostí vo vreci priniesol aj skvelú vianočnú atmosféru, smiech a radosť. Sladká odmena čakala na každého, kto bol ochotný zaspievať, recitovať, ba dokonca aj tancovať. Nechýbali ani tóny známych kolied,

Imatrikulácia prvákov

Každý rok sa na našej škole organizuje slávnostná imatrikulácia prvákov. Ani tento rok nebol výnimkou. Tohtoročná imatrikulácia sa niesla v znamení hesla: „Škola – náš druhý domov“ alebo „Home sweet home“. Pre všetkých zúčastnených z toho vyplynula povinnosť obliecť sa ležérne, prísť v pyžamách alebo v teplákoch. Kto nezareagoval na túto výzvu, čakal ho trest.  Ale toto nebola jediná

Národná konferencia slovenskej mládeže v Žiline

Dňa 4. 10. 2016 sa v Žiline v hoteli Holiday Inn uskutočnila Národná konferencia mládeže „Som talent“ pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja. Cieľom tejto konferencie bolo podporovať a rozvíjať talenty u mladých ľudí a to prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou. Konferencia sa začala o 9:30 hod. otvorením a príhovormi hostí a pokračovala online spojením s Národnou konferenciou mládeže v Košiciach

Imatrikulácia prvákov

Ako každý rok, tak aj v tomto roku sme sa rozhodli privítať žiakov prvého ročníka na našej škole slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa konala dňa 28. 10. 2015 v aule Gymnázia sv. Františka. Naši tretiaci sa nechali inšpirovať obľúbenou televíznou reláciou FARMA a pripravili našim prvákom skutočný farmársky zážitok. Čakali na nich neľahké, ale aj vtipné úlohy.

UNICEF – Palacinkový deň pre Afriku

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť

Imatrikulácia prvákov 2014

Imatrikulácia je slávnostné uvedenie do cechu študentského. Aj my sme našich prvákov slávnostne imatrikulovali 29. 10. 2014 v aule Gymnázia sv. Františka. Na tento deň sa tešili najmä tretiaci, ktorí si zobrali do „parády“ svojich mladších spolužiakov. Už od rána sa žiaci snažili vytvoriť pravú „heloweensku“ atmosféru. A tak pod ich rukami vznikali oranžové tekvice, zamotané

Prvý žilinský Deň demokracie pre mladých ľudí

18. novembra 2013 sa niektorí členovia našej žiackej školskej rady zúčastnili prvého Dňa demokracie pre mladých ľudí, ktorý sa uskutočnil na pôde Mestského úradu v Žiline. Bol určený pre mladých aktivistov, členov žiackych školských rád, členov mládežníckych parlamentov a iných zoskupení mladých ľudí, predstaviteľov neziskových organizácií, odborných pracovníkov samosprávy a škôl, pracovníkov s mládežou a

Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja

Dňa 19. 1. 2013 sa konalo 15. valné zhromaždenie Rady mládeže žilinského kraja (RMŽK). Zúčastnilo sa ho takmer 70 delegátov. Každý mal možnosť prezentovať  činnosť  svojej žiackej školskej rady          v roku 2012. O našich aktivitách informoval Peter Sakala. Takto sme aj my prispeli a pomohli poskladať  neuveriteľnú mozaiku dobra, ktorú pre deti a mladých v Žilinskom kraji

Zdravé deti chorým deťom

Projekt Krtek v síti – to bol podnet pre žiakov OA Žilina. Ako sa zapojiť a pomôcť? Čo tak punč vo vianočný čas, super hudba, pár dobrodincov? A myšlienka pomoci nabrala ten správny smer. Čítajte viac na: http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/pomoc-detom-oa-zilina-studenti/1325-clanok.html

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

  ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY   Preambula  V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady. Článok I. Základné ustanovenie   Žiacka školská rada sa dňom 12. 9. 2005 ustanovuje pri Obchodnej akadémii, Veľká okružná 32,

Žiacka rada na facebooku

Žiacka rada Obchodnej akadémie Žilina – „Sme na facebooku!“ Týmto spôsobom sa snažíme priblížiť žiacku radu študentom. Informujeme študentov o rôznych aktivitách žiackej rady, zmenách a podobne. Nájdete nás na www.facebook.com/pages/OAVOZA-Žiacka-rada/205654482833645