Domov KONTAKTY

UNICEF – Palacinkový deň pre Afriku

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť na občianskych aktivitách.

Celoročný program „Škola priateľská k deťom“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Žiacka školská rada sa zapojila do celoslovenskej kampane „Školy pre Afriku“, v rámci ktorej bola na Obchodnej akadémii v Žiline vyhlásená finančná zbierka s názvom „Palacinkový deň pre Afriku“. Predaj palaciniek, ktoré pripravia žiaci III.D, sa uskutoční dňa 10. februára 2015 (utorok) v čase od 09.30 hod. do 11.30 hod. na 1. poschodí vo vedľajšej budove školy. Kúpou palacinky prispejete na pomoc deťom zo subsaharskej Afriky.

Aktuálne informácie o programe UNICEF „Škola priateľská k deťom“ a kampani „Školy pre Afriku“ sú dostupné na internetovej stránke www.unicef.sk. Výchovný poradca a koordinátorka žiackej školskej rady ďakujú bývalému absolventovi školy Marekovi Prudovičovi za spoluprácu pri propagácii uvedeného podujatia.

Prílohy:
Palacinkový deň pre Afriku – plagát
Školy pre Afriku – informačný materiál o zbierke UNICEF