Domov KONTAKTY

Škola priateľská k deťom

Škola priateľská k deťom

Obchodná akadémia v Žiline sa každoročne  zapája do iniciatívy organizácie UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom iniciatívy je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Program „Child Friendly School“ je postavený na rešpektovaní Dohovoru o právach dieťaťa. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho charakteru. Na

OAVOZA – Škola priateľská k deťom v školskom roku 2015/2016

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2015/2016 opäť zaradila medzi základné a stredné školy, ktoré získali titul „Škola priateľská k deťom“. Celoročný program organizácie UNICEF „Child Friendly School“ je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole

Ľudské práva charakterizujeme ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala rozhodujúci význam Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1948, ktorá je všeobecným katalógom ľudských práv. K ďalším dokumentom upravujúcim

Škola plná UNICEF hlavičiek

Slovenský výbor pre UNICEF pripravil v rámci „Týždňa modrého gombíka“ vedomostnú súťaž, do ktorej sa zapojili aj žiaci študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Dňa 16. mája 2016 sa zúčastnili netradičnej triednickej hodiny, ktorá sa niesla v duchu humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách Afriky. Vedomostnej súťaži predchádzala intenzívna práca s tabletmi v multimediálnej učebni

UNICEF – Týždeň modrého gombíka 2016

Každý rok organizuje Slovenský výbor pre UNICEF verejnú zbierku „Týždeň modrého gombíka“. Výnos zo zbierky v roku 2016 bude určený na pomoc ohrozeným deťom v Mauritánii.„Týždeň modrého gombíka“ na Obchodnej akadémii v Žiline sa uskutoční od 16. mája 2016 do 20. mája 2016. Slovenský výbor pre UNICEF organizuje v roku 2016 po 12-krát celoslovenskú kampaň na pomoc deťom z problémových

UNICEF – Interaktívne workshopy

Obchodná akadémia v Žiline spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF od školského roku 2013/2014. Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do humanitárnych zbierok a aktivít sociálneho a kultúrneho charakteru, ktoré súvisia s ochranou a rešpektovaním ľudských práv. Zámerom školy je rozvíjať aktivitu a participáciu žiakov na veciach verejných aj prostredníctvom programu UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom programu je vytvoriť v škole

UNICEF – Vianočná zbierka

Vianoce sú symbolom lásky, pokoja, mieru a vzájomnej pomoci. Čakanie na vianočné sviatky sme si spríjemnili netradičnou zbierkou „Vianočná vločka“, ktorú vyhlásil Slovenský výbor pre UNICEF. Zástupcom žiackej školskej rady pod vedením PaedDr. Lenky Kulichovej sa podarilo vyzbierať z predaja vianočných pohľadníc sumu 105,00 EUR, ktorá pomôže podvyživeným deťom z Afriky a Ázie. Podvýživou trpí viac ako 178

UNICEF – Vianočná zbierka „Snehová vločka“

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2015/2016 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho  charakteru, na ktorých sa podieľa žiacka školská rada. V aktuálnom školskom roku

Dohovor o právach dieťaťa

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2015/2016 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“, ktorý je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom prostredí. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov školy o uplatňovaní ľudských práv a slobôd, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti

OAVOZA – Škola spolupracujúca s UNICEF v školskom roku 2014/2015

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a

UNICEF – Týždeň modrého gombíka

Po viac ako troch týždňoch od ničivého zemetrasenia v Nepále je situácia v krajine veľmi vážna. Mnohé deti ostali bez domova, v hlbokom šoku a bez prístupu k základnej starostlivosti. S blížiacim sa monzúnovým obdobím sa zvyšuje aj riziko prepuknutia chorôb a hnačkových infekcií. Zemetrasenie zničilo viac ako 130 000 domácností a ponechalo 3 milióny

UNICEF – Naša pomoc africkým deťom

Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitný život a budúcnosť. Napriek tomu viac ako 61 miliónov detí na svete nemôže chodiť do školy. Len v subsaharskej Afrike je viac ako 45 miliónov detí, pre ktoré je možnosť vzdelávať sa nedostupná. Znamená to, že každé tretie africké dieťa školu nenavštevuje. Celosvetová kampaň

OAVOZA – Škola spolupracujúca s UNICEF

UNICEF (Detský fond OSN) je celosvetová organizácia, ktorá pomáha deťom od roku 1945. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta. UNICEF poskytuje dlhodobú rozvojovú pomoc prostredníctvom programov, ktoré sa snažia zabezpečiť deťom lepší život. Jednotlivé programy sú zamerané na zdravie detí, výživu a prístup k pitnej vode, hygienu, prevenciu a liečbu AIDS, vzdelávanie, ochranu

UNICEF – Palacinkový deň pre Afriku

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť ich účasť

Obchodná akadémia v Žiline je Škola priateľská k deťom

Obchodná akadémia v Žiline získala v školskom roku 2013/2014 titul „Škola priateľská k deťom“, ktorý jej udelil Slovenský výbor pre UNICEF. Detský fond UNICEF je apolitická organizácia pomáhajúca deťom na nediskriminačnom princípe. V rámci rozvojovej a humanitárnej pomoci sa stará o prežitie a rozvoj detí, propaguje ich práva a upozorňuje na ich dodržiavanie. Pomoc deťom

OAVOZA – Škola priateľská k deťom

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2013/2014 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Zámerom programu je zvýšiť informovanosť žiakov základných a stredných škôl o uplatňovaní ľudských práv a slobôd v školskom a mimoškolskom prostredí, pochopiť kultúrne rozdiely vo svete, pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a

UNICEF – Týždeň modrého gombíka

Každý rok organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku „Týždeň modrého gombíka“. Výnos zo zbierky v roku 2014 bude určený na pomoc ohrozeným deťom v Ugande v oblasti zabezpečenia pitnej vody a základných sanitačných a sociálnych zariadení. „Týždeň modrého gombíka“ na Obchodnej akadémii v Žiline sa uskutoční v termíne od 12. mája 2014 do 16. mája 2014. V roku 2013 sa podarilo vyzbierať 61 475,93 Eur.

UNICEF – S každým prvákom sa ráta!

Detský fond UNICEF vznikol v roku 1948 na pomoc deťom v Európe a Ázii po skončení druhej svetovej vojny. Organizácia spojených národov poverila UNICEF presadzovať ochranu práv detí, spĺňať ich základné potreby a rozširovať možnosti dosiahnuť ich potenciál. UNICEF sa angažuje v zabezpečení ochrany pre znevýhodnené deti – predovšetkým obete vojny, prírodných katastrof, extrémnej chudoby

OAVOZA pre Afriku

Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitnejší život a budúcnosť. Napriek tomu viac ako 93 miliónov detí na svete nemôže chodiť do školy a ešte väčší počet školskú dochádzku nedokončí. V subsaharskej Afrike žije viac ako 45 miliónov detí, pre ktoré je možnosť vzdelávať sa úplne nedostupná. Znamená to, že

Literárna čajovňa SAFARI

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v podmienkach stredných škôl patrí ku aktuálnym problémom vzdelávania v krajinách Európskej únie. Čitateľská gramotnosť je definovaná ako celoživotná kompetencia, schopnosť používať tlačený a písaný text na splnenie širokých potrieb človeka pri vzdelávaní, voľnočasových aktivitách a pri výkone práce, zároveň je to nástroj na získavanie a rozširovanie vedomostí a zručností. Posledné výsledky prieskumu OECD o čitateľskej gramotnosti ukazujú,

Škola priateľská k deťom

Obchodná akadémia v Žiline sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do iniciatívy organizácie UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom  iniciatívy je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Program  „Child Friendly School“ je postavený na rešpektovaní Dohovoru o právach dieťaťa. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a