Domov KONTAKTY

Prvý žilinský Deň demokracie pre mladých ľudí

18. novembra 2013 sa niektorí členovia našej žiackej školskej rady zúčastnili prvého Dňa demokracie pre mladých ľudí, ktorý sa uskutočnil na pôde Mestského úradu v Žiline. Bol určený pre mladých aktivistov, členov žiackych školských rád, členov mládežníckych parlamentov a iných zoskupení mladých ľudí, predstaviteľov neziskových organizácií, odborných pracovníkov samosprávy a škôl, pracovníkov s mládežou a mladých dobrovoľníkov.

Cieľom Dňa demokracie bolo dať šancu mladým ľuďom vyjadriť sa k rozvoju nášho mesta v oblastiach dôležitých pre život mladých ľudí v ňom.

Podujatie je súčasťou projektu Mladí pod Lupp-om podporeného programom Mládež v akcii. Koordinátorka projektu Alena Mičicová doplnila, že organizátormi sú občianske združenie Leonarda, mesto Žilina a zahraničným partnerom je švédske mesto Mora. Približne 200 mladých ľudí pracovalo v štyroch workshopoch. Každý workshop mal jednu tému a mladí ľudia hovorili o tom, čo je v meste pre nich nastavené dobre a čo by bolo potrebné zlepšiť.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Ing. Igor Choma, ktorý vyjadril vo svojom príhovore ochotu zaoberať sa podnetmi, ktoré priniesla spoločná práca v skupinách.