Domov KONTAKTY

IUVENTA – KomPrax

Etiketou proti diskriminácií

Na našej škole sa opäť efektívne využili prostriedky Európskej únie, OP Vzdelávanie, ktoré boli poskytnuté cez Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý realizuje Slovenský  inštitút mládeže  Iuventa. Tá sa zameriava  na podporu kvality práce s mládežou, ktorá má pomôcť pri výchove mladej aktívnej generácie. Jedným z výstupov tohto Národného projektu boli popri školeniach

Malý projekt „Zamestnaj ma, nediskriminuj!“

Dňa 22. novembra 2012 sa vybraní študenti obchodnej akadémie v Žiline zúčastnili malého projektu s názvom „Zamestnaj ma, nediskriminuj!“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Účasťou na malom projekte získali študenti informácie o stretnutí sa s možnou diskrimináciou

Projekt Chyť ma, Ty to dokážeš!

V uplynulých dňoch realizačný tím, zložený z vybraných učiteľov a žiakov Obchodnej akadémie Žilina, uskutočnil  projekt s názvom ‚Chyť ma, Ty to dokážeš‘, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej únie, OP Vzdelávanie. Prostriedky boli poskytnuté cez Národný projekt – KomPrax-kompetencie pre prax, ktorý realizuje Slovenský  inštitút mládeže  Iuventa. Zameriava sa na podporu kvality práce s