Domov KONTAKTY

Občianske združenie Vzdelanie

Občianske združenie VZDELANIE, je nezisková organizácia, ktorá je jedným z aktívnych a osvedčených prostriedkov finančnej a materiálnej podpory výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Činnosť OZ je zameraná predovšetkým na získavanie finančných príspevkov a plnenie poslania a cieľov činnosti OZ podľa stanov.

Najväčším sponzorom Občianskeho združenia je Rodičovská rada pri OA v Žiline. Získanými prostriedkami sa zmodernizovalo materiálnotechnické vybavenie školy, skvalitnil sa výchovnovyučovací proces, zlepšili sa podmienky pre rast vzdelanostnej úrovne našich absolventov.

Budeme veľmi radiť, keď sa rozhodnete darovať 2% z Vašich daní práve nášmu občianskemu združeniu.

Výkonný výbor:

Ing. Ľubica Pevnápredseda OZ
Ing. Oľga Križováčlen
Ing. Dagmar Kochláňováčlen

Občianske združenie VZDELANIE
Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
IČO: 17060478
67632-432/0200
VÚB, Žilina