Zoznamy študentov

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: PaedDr. Zdenka Truchlíková Zástupca: Mgr. Zdenka Dubcová Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15 Balušíková Alexandra Baránková Ema Bieliková Andrea Danížková Ema Drevenáková Timea Hološ Juraj Jankov Nikolas Kordiš Michal Kvočka Samuel Macháč Filip Malichová Aneta Mrvišová Soňa Suchánková Bianka Šenkárová Sofia Šíma Michal Škulcová Martina Vlčková Laura Vojteková Barbora Vráblová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Rudolf Zrebný Zástupca: Mgr. Martina Hubená Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15 Bálint Kevin Blaho Šimon Brezániová Natália Danková Katarína Gažová Karolína Hudec Peter Jedináková Kristína Košteková Zuzana Liščáková Lucia Macháčová Petra Mičechová Michaela Mičíková Alexandra Mičúchová Natália Olbert Oliver Pirošíková Monika Púčková Alexandra Sekáčová Sabína Slivoň Andrej Slotík

Zoznam študentov I. G

Triedny učiteľ: Ing. Ľubica Jamborová Zástupca: Mgr. Andrea Eliášová Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15 Babušová Alexandra Beliančinová Gréta Brezániová Martina Bučkuliak Ľubomír Časnocha Rastislav Čičková Sabína Čižmárik Adam Guľová Tereza Haviar Boris Hollý Alex Husárová Dominika Janíčková Katarína Janková Lenka Jánošíková Silvia Martinusíková Natália Mikolajová Nikola Pačeková Veronika Stančeková Nina Škoríková Alexandra

Zoznam študentov I. H

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Konárik Zástupca: Mgr. Jana Stupňanová Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 5 dievčat: 17 Čikotová Sofia Ďurošková Lívia Hajasová Sarah Hôrecká Magdaléna Hrušíková Soňa Hvolková Zdenka Jursová Nikola Kontšeková Nikoleta Kurucová Lenka Labantová Lucia Macek Samuel Masaryková Nicola Műhlberger David Nižníková Paulína Panáková Nikola Pažická Adriana Pobiják Marek Pokorný Dávid Ponechal Filip

Zoznam študentov II.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková Zástupca: Mgr. Táňa Uhlárová Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17 Abrahamovičová Sabína Buffová Anna Búšovská Lucia Cabadaj Matúš Černeková Simona Flimmelová Katarína Hanuliaková Annamária Imríšková Vladimíra Janurová Miriam Kačáni Marek Kozáriková Aneta Macková Mária Mešková Simona Michálek Kevin Nováková Ema Parčiš Adam Plačko Adrián Pohanková Veronika Prášek

Zoznam študentov II.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková Zástupca: Mgr. Martin Rožek Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 2 dievčat: 20 Badíková Nikola Bubica Samuel Čungová Tatiana Ďurčová Kristína Gavendová Lucia Kormancová Laura Kubová Andrea Kupková Kristína Kurucárová Vanesa Michalová Lujza Michalovičová Sára Mravcová Ivona Ondrišková Karolína Palajová Jana Pilátová Vanesa Pompurová Ivana Prášková Bronislava Švecová Alžbeta Tabačková

Zoznam študentov II.G

Triedny učiteľ: Assoc. Prof. Ing. Vartiak Lukáš, PhD., LL.M Zástupca: Mgr. Juraj Adamík Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Berešíková Veronika Brziak Matúš Galovičová Klaudia Halamová Bianka Lišková Veronika Mišutka Michal Náterová Nina Nižníková Vladimíra Obrtancová Dominika Paúrová Aneta Pečalka Juraj Pekara Peter Randa Samuel Remeková Anna Mária Šebová Viktória Turská Romana

Zoznam študentov II.H

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Labajová Zástupca: Mgr. Ivana Rádiková Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 5 dievčat: 14 Bartošák Michal Belavá Eliška Brosová Natália Burgerová Daniela Čerňanová Vanesa Demjanovičová Lea Ferjancová Simona Grochalová Sára Holešová Daniela Hruška Oliver Janošíková Nikola Janošková Viktória Mišejka Zdenko Pastorek Martin Saganová Radoslava Schmidtová Júlia Šutek Adam Zimenová Katarína Zuzíková

Zoznam študentov III. A

Triedny učiteľ: Mgr. Eva Ftoreková Zástupca: Mgr. Jaroslava Baltová Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 4 dievčat: 23 Ballayová Katarína Bolčeková Aneta Bullo Pavol Ceterová Emma Dendisová Simona Ďuranová Nikola Gašpieriková Mária Grajciarová Viktória Hodasová Barbora Hofericová Monika Hruštincová Martina Hubočanová Kristína Jakubcová Petra Kolembusová Veronika Kopera Tomáš Macková Lucia Macháčová Alžbeta Majerčíková Vanesa Matejčíková

Zoznam študentov III. B

Triedny učiteľ: Ing. Michaela Kostolná Zástupca: Mgr. Valentín Hlivják Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 5 dievčat: 22 Balátová Petra Belanová Tamara Bíziková Bronislava Caránková Nikola Drevená Natália Dudusová Rebeka Ďuračíková Terézia Gánoczyová Natália Gašparová Daniela Kapitulíková Laura Klagová Katarína Kozáček Martin Krupová Nikola Kubianová Petra Macangová Simona Makuková Nikola Martinka Matúš Martinusíková Lucia Mešková

Zoznam študentov III. G

Triedny učiteľ: Mgr. Adriana Mošatová Zástupca: Ing. Dagmar Kochláňová Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 4 dievčat: 18 Bačíková Martina Bielik Alexander Čibenková Barbora Drbulová Lívia Ďuríková Veronika Hikaníková Veronika Holienčíková Andrea Hrabovská Sofia Kaňová Terézia Komžíková Beáta Kostolná Lucia Košťálová Tamara Kotercová Michaela Kováčik Andrej Maceková Tereza Milová Ema Oginská Sára Olejárová Tatiana Paulíny

Zoznam študentov III. H

Triedny učiteľ: Ing. Jana Pevná Zástupca: Mgr. Michaela Urbánková Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 3 dievčat: 18 Bieliková Petronela Ciesariková Júlia Doležílková Sofia Esnaultová Natália Gáliková Sarah Chebeňová Linda Kováčová Martina Kubík Lukáš Michaliková Eva Mišíková Tatiana Mlynár Fabián Molnárová Margaréta Ovšonka Adrián Branislav Poldaufová Nicol Procházková Paula Samko Lea Sartorisová Martina Schwarzkopfová Simona

Zoznam študentov IV. A

Triedny učiteľ: Ing. Blanka Kubalová Zástupca:Ing. Mgr. Katarína Janeková Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 5 dievčat: 26 Benčová Natália Bíziková Paulína Cabadajová Mária Drdáková Natália Hulínová Silvia Juričková Martina Kavecká Nikola Kližanová Silvia Kolenčíková Katarína Koptáková Lucia Korbáš Matúš Králová Klaudia Kubová Zdenka Majerov Patrik Málik Viliam Maslíková Soňa Miklúšová Ľubica Nemcová Paulína Novosád

Zoznam študentov IV. B

Triedny učiteľ: Ing. Andrea Hlačinová Zástupca: Ing. Darina Kolmanová Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 10 dievčat: 20 Andelová Katarína Beniač Peter Vladimír Dávidík Jozef Dúcka Lucia Francová Nikola Glasnáková Monika Hanuliaková Radka Horčičáková Lucia Janošíková Natália Jurčíková Lenka Konštiak Richard Kubáňová Alexandra Magdaléna Kvočka Ľubomír Majerčík Mário Mažgútová Dominika Mihálik Andrej Novosadová Martina Pažická

Zoznam študentov IV. G

Triedny učiteľ: Ing. Miriam Cedzová Zástupca: Alan J. Davis Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 6 dievčat: 18 Bedri Filip Brodková Kristína Cabadajová Daniela Doležalová Emma Dulinová Alexandra Fojcíková Daniela Gachová Mária Gecíková Zuzana Hajduchová Martina Harceková Veronika Hlačinová Terézia Hrošovský Tomáš Hrubjak Tomáš Chupáňová Jarmila Kozumplíková Emma Kubalová Nicol Lesková Lívia Lietavcová Patrícia Magátová

Zoznam študentov V. G

Triedny profesor: PaedDr. Lenka Kulichová Zástupca: Ing. Oľga Križová Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 1 dievčat: 27 Bajzová Laura Beliančinová Marcela Beniačová Janka Beňová Laura Biriczová Andrea Danišková Daniela Franeková Adriána Gabajová Andrea Jana Hrnková Aneta Chabadová Alžbeta Chudá Katarína Jedlička Matej Kocúrová Simona Kothajová Laura Krajíčková Aneta Králiková Nina Mahútová Lucia Majeriková Martina

ZARADENIE ŽIAKOV DO TRIED pre školský rok 2018/2019

I.A, I.B – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia I.G, I.H – študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)