Category Archives: Zoznamy študentov

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: Ing. Kubalová Blanka Zástupca: Mgr. Skotnická Janka Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25 Benčová Natália(2. Skup.) Bíziková Paulína(1. Skup.) Cabadajová Mária(1. Skup.) Drdáková Natália(1. Skup.) Hulínová Silvia(1. Skup.) Juričková Martina(1. Skup.) Kavecká Nikola(1. Skup.) Kližanová Silvia(1. Skup.) Kolenčíková Katarína(1. Skup.) Koptáková Lucia(2. Skup.) Korbáš Matúš(1. Skup.) Králová Klaudia(1. Skup.) Kubová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Kapustová Silvia Zástupca: Ing. Hlačinová Andrea Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 11 dievčat: 19 Andelová Katarína(1. Skup.) Beniač Peter Vladimír(1. Skup.) Dávidík Jozef(1. Skup.) Dúcka Lucia(1. Skup.) Glasnáková Monika(1. Skup.) Hanuliaková Radka(1. Skup.) Horčičáková Lucia(2. Skup.) Janošíková Natália(1. Skup.) Jurčíková Lenka(2. Skup.) Kadáček Jozef(2. Skup.) Konštiak Richard(1. Skup.) Kubáňová Alexandra Magdaléna(1.

Zoznam študentov I. G

Triedny učiteľ: Ing. Cedzová Miriam Zástupca: Mgr. Rádiková Ivana Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 5 dievčat: 19 Bartová Martina(1. Skup.) Bedri Filip(1. Skup.) Brodková Kristína(2. Skup.) Cabadajová Daniela(1. Skup.) Doležalová Emma(1. Skup.) Dulinová Alexandra(1. Skup.) Fojcíková Daniela(1. Skup.) Gachová Mária(2. Skup.) Gecíková Zuzana(1. Skup.) Hajduchová Martina(1. Skup.) Harceková Veronika(1. Skup.) Hlačinová Terézia(1. Skup.) Hrošovský

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: Mgr. Konárik Ján Zástupca: Mgr. Baltová Jaroslava Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Bočková Silvia(1. Skup.) Brozová Denisa(1. Skup.) Bukovinská Simona(2. Skup.) Čmelík Michal(2. Skup.) Daníšková Andrea(2. Skup.) Ďurcová Vanesa(1. Skup.) Görögová Soňa(1. Skup.) Hájovská Kristína(1. Skup.) Halfon Nikolas(2. Skup.) Kollárová Slávka(2. Skup.) Laščeková Klaudia(1. Skup.) Majerová Denisa(1. Skup.) Mičicová

Zoznam študentov II. B

Triedny učiteľ: Ing. Kolmanová Darina Zástupca: Ing. Kostolná Michaela Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 5 dievčat: 25 Balážová Barbora(1. Skup.) Behúňová Denisa(1. Skup.) Dolníková Vladimíra(1. Skup.) Dúhová Nina(1. Skup.) Gapová Patrícia(1. Skup.) Gazdíková Adriána(1. Skup.) Hanuliaková Adriána(2. Skup.) Hodásová Michaela(1. Skup.) Hudecová Anabela(1. Skup.) Chupáň Marek(1. Skup.) Jankula Martin(1. Skup.) Kašubová Miroslava(2. Skup.) Kavecká Dorota(1.

Zoznam študentov II. C

Triedny učiteľ: Ing. Jamborová Ľubica Zástupca: Mgr. Mošatová Adriana Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 5 dievčat: 23 Alieshkov Daniil Oleksandrovič(2. Skup.) Bálintová Andrea(1. Skup.) Binčáková Dana(2. Skup.) Bochničková Nikola(1. Skup.) Brezinová Barbora(2. Skup.) Czelisová Eva(1. Skup.) Ďungelová Petra(1. Skup.) Francová Nikola(1. Skup.) Gavulová Tatiana(2. Skup.) Gondášová Dominika(2. Skup.) Halagan Jakub(2. Skup.) Halúsková Kristína(1. Skup.) Hanuliaková

Zoznam študentov II. G

Triedny profesor: PaedDr. Kulichová Lenka Zástupca: Mgr. Hubená Martina Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 1 dievčat: 28 Bajzová Laura(2. Skup.) Bartek Matej(2. Skup.) Beliančinová Marcela(2. Skup.) Beniačová Janka(2. Skup.) Beňová Laura(1. Skup.) Biriczová Andrea(1. Skup.) Danišková Daniela(1. Skup.) Franeková Adriána(1. Skup.) Gabajová Andrea Jana(2. Skup.) Harangozová Simona(1. Skup.) Hrnková Aneta(2. Skup.) Chabadová Alžbeta(2. Skup.)

Zoznam študentov III. A

Triedny profesor: Mgr. Ďuríková Monika Zástupca: Mgr. Koštialová Mária Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 8 dievčat: 21 Brezničan Filip(1. Skup.) Bzdylová Lucia(2. Skup.) Cabalová Nikola(2. Skup.) Ďurajka Jakub(2. Skup.) Forbaková Nicol(1. Skup.) Gaňová Denisa(1. Skup.) Grečnárová Adriána(2. Skup.) Chovanec Václav(1. Skup.) Klandúch Roman(1. Skup.) Korenčik Marek(1. Skup.) Kotúčová Katarína(1. Skup.) Kubová Monika(2. Skup.) Laceková

Zoznam študentov III. B

Triedny profesor: Mgr. Adamík Juraj Zástupca: Ing. Mikáčová Anna Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 9 dievčat: 17 Bičan Matej(1. Skup.) Budai Ivan(1. Skup.) Cudráková Radka(1. Skup.) Ďuranová Natália(1. Skup.) Džanajová Darina(1. Skup.) Frolová Simona(2. Skup.) Gábel Lukáš(2. Skup.) Gaššová Henrieta(2. Skup.) Grenčíková Natália(1. Skup.) Hrankayová Veronika(1. Skup.) Hrobárik Dávid(2. Skup.) Chupáň Andrej(1. Skup.) Kováčiková

Zoznam študentov III. C

Triedny profesor: Mgr. Hlivják Valentín Zástupca: Mgr. Lacková Katarína Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 9 dievčat: 22 Bajcárová Michaela(1. Skup.) Bieliková Natália(2. Skup.) Cabadajová Silvia(1. Skup.) Drndová Veronika(2. Skup.) Dubcová Mária(2. Skup.) Ďungelová Alexandra(1. Skup.) Fujáková Alexandra(2. Skup.) Habláková Mária(1. Skup.) Hlaváčová Andrea(1. Skup.) Horníková Romana(2. Skup.) Janovčík Martin(1. Skup.) Kubíková Natália(2. Skup.) Kuzmová

Zoznam študentov IV. A

Triedny profesor: Ing. Pevná Janka Zástupca: Mgr. Ftoreková Eva Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 4 dievčat: 22 Absolonová Anna Vladimíra(1. Skup.) Benko Matúš(1. Skup.) Dubeňová Andrea(1. Skup.) Ďuriníková Simona(1. Skup.) Ďurinová Andrea(1. Skup.) Gachová Dominika(1. Skup.) Chrapčiak Erik(1. Skup.) Jánošíková Martina(1. Skup.) Jasenovcová Kristína(2. Skup.) Jelušová Michaela(2. Skup.) Kmecová Simona(1. Skup.) Kubová Denisa(2. Skup.)

Zoznam študentov IV. B

Triedny profesor: PhDr. Drizgová Anna Zástupca: Ing. Kochláňová Dagmar Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 7 dievčat: 20 Bajzová Michaela(1. Skup.) Brezovský Marek(1. Skup.) Brodňanová Veronika(1. Skup.) Delinčák Jakub(2. Skup.) Ďurajková Zuzana(1. Skup.) Hrabošová Natália(1. Skup.) Hreusíková Natália(1. Skup.) Kašiarová Natália(1. Skup.) Kavecká Romana(2. Skup.) Koptáková Zuzana(2. Skup.) Králiková Lucia(1. Skup.) Mazúrová Alžbeta(2. Skup.) Pániková

Zoznam študentov IV. C

Triedny profesor: Ing. Fojcíková Renáta Zástupca: Ing. Konečná Katarína Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 5 dievčat: 18 Bachoriková Lenka(1. Skup.) Bednárik Jakub(1. Skup.) Bobčíková Eva(2. Skup.) Cabadajová Natália(2. Skup.) Cigániková Júlia(1. Skup.) Cvachová Mária(2. Skup.) Filipová Alžbeta(2. Skup.) Frnčová Zuzana(2. Skup.) Gabaj Martin(1. Skup.) Chupačová Adriana(1. Skup.) Kačmár Viktor(2. Skup.) Klimeková Veronika(1. Skup.) Knopová

Zoznam študentov IV. D

Triedny profesor: PaedDr. Capáková Katarína Zástupca: Ing. Križová Oľga Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 5 dievčat: 22 Baránková Silvia(1. Skup.) Beliančinová Michaela(2. Skup.) Cimermanová Margita(2. Skup.) Dingová Erika(1. Skup.) Haššová Katarína(1. Skup.) Chlapíková Nikola(2. Skup.) Kocúrová Barbora(2. Skup.) Kollárová Simona(1. Skup.) Kováčová Adriána(2. Skup.) Krč Vladimír(1. Skup.) Lukáčová Martina(2. Skup.) Maceášiková Miroslava(2. Skup.) Macek Jakub(1.