Školský vzdelávací program

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Od školského roku 2013/2014 sa pri vzdelávaní žiakov postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu.

OBCHODNÁ AKADÉMIA bilingválne štúdium

Od školského roku 2015/2016 sa pri vzdelávaní žiakov postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu.