tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Školský vzdelávací program

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Od školského roku 2013/2014 sa pri vzdelávaní žiakov postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu.

OBCHODNÁ AKADÉMIA bilingválne štúdium

Od školského roku 2015/2016 sa pri vzdelávaní žiakov postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu.