Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy.

Zloženie rady školy:

 • predseda: Ing. Dagmar Kochláňová – pedagogický zamestnanec školy
 • podpredseda: Mgr. Juraj Adamík – pedagogický zamestnanec školy
 • p. Mária Sidorová – prevádzková pracovníčka školy,
 • JUDr. Mária Dubcová – zástupca rodičovskej rady
 • JUDr. Marcela Halaganová – zástupca rodičovskej rady
 • Hana Švandová – zástupca rodičovskej rady
 • Ing. Andrej Sočuvka – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Igor Choma – zástupca zriaďovateľa
 • p. Štefánia Nemčáková – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Zuzana Kasáková – zástupca zriaďovateľa
 • Samuel Tiso – zástupca žiakov školy