tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy.

Zloženie rady školy:

 • predseda: Ing. Dagmar Kochláňová – pedagogický zamestnanec školy
 • podpredseda: Mgr. Juraj Adamík – pedagogický zamestnanec školy
 • p. Mária Sidorová – prevádzková pracovníčka školy,
 • JUDr. Marcela Halaganová – zástupca rodičovskej rady
 • Helena Bedriová – zástupca rodičovskej rady
 • Ing. Peter Olejár – zástupca rodičovskej rady
 • Mgr. Ján Marosz – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Milan Laurenčík – zástupca zriaďovateľa
 • Štefánia Nemčáková – zástupca zriaďovateľa
 • Jana Beláková – zástupca zriaďovateľa
 • Matej Jedlička – zástupca žiakov školy