Domov KONTAKTY

Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy.

Zloženie rady školy:

Ing. Dagmar Kochláňová predseda, zástupca pedag. zamestnancov
Mgr. Juraj Adamík podpredseda, zástupca pedag. zamestnancov
Mgr. Monika Blaščíková zástupca zriaďovateľa
Ing. Štefan Šutara zástupca zriaďovateľa
Ing. Milan Laurenčík zástupca zriaďovateľa
Mgr. Ján Marosz zástupca zriaďovateľa
Ing. Peter Olejár zástupca rodičov
Ing. Miroslav Pobiják zástupca rodičov
p. Helena Bedriová zástupca rodičov
p. Ľubica Tabačárová zástupca nepedagogických zamestnancov
Alexandra Babušová zástupca žiakov školy