Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy.

Zloženie rady školy:

 1. Ing. Dagmar Kochláňová – predseda rady školy – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Juraj Adamík – podpredseda rady školy – zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Ing. Zuzana Kasáková – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 4. Štefánia Nemčáková – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5. Ing. Igor Choma – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 6. Ing. Andrej Sočuvka – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 7. JUDr. Mária Dubcová – zástupca rodičov žiakov školy 
 8. JUDr. Marcela Halaganová – zástupca rodičov žiakov školy
 9. Mgr. Hana Švandová – zástupca rodičov žiakov školy
 10. p. Mária Sidorová – tajomníčka rady školy – zástupca nepedagogických zamestnancov
 11. Samuel Tiso – zástupca žiakov školy