Domov KONTAKTY

Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy.

Zloženie rady školy:

Mgr. Juraj Adamík predseda, zástupca pedag. zamestnancov
Ing. Dagmar Kochláňová podpredseda, zástupca pedag. zamestnancov
Mgr. Monika Blaščíková zástupca zriaďovateľa
Ing. Štefan Šutara zástupca zriaďovateľa
Ing. Milan Laurenčík zástupca zriaďovateľa
Mgr. Ján Marosz zástupca zriaďovateľa
Ing. Peter Olejár zástupca rodičov
Ing. Miroslav Pobiják zástupca rodičov
p. Petra Behančinová zástupca rodičov
p. Ľubica Tabačárová zástupca nepedagogických zamestnancov
Soňa Hrušíková zástupca žiakov školy