Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy.

Zloženie rady školy:

  • predseda: Ing. Dagmar Kochláňová – pedagogický zamestnanec školy
  • podpredseda: Mgr. Juraj Adamík – pedagogický zamestnanec školy
  • p. Mária Sidorová – prevádzková pracovníčka školy,
  • JUDr. Marcela Halaganová – zástupca rodičovskej rady
  • Helena Bedriová – zástupca rodičovskej rady
  • Ing. Peter Olejár – zástupca rodičovskej rady
  • Mgr. Ján Marosz – zástupca zriaďovateľa
  • Ing. Milan Laurenčík – zástupca zriaďovateľa
  • Štefánia Nemčáková – zástupca zriaďovateľa
  • Matej Jedlička – zástupca žiakov školy