Rada školy

Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy.

Zloženie rady školy:

 • predseda: Ing. Dagmar Kochláňová – pedagogický zamestnanec školy
 • podpredseda: Mgr. Juraj Adamík – pedagogický zamestnanec školy
 • p. Ľubica Tabačárová – prevádzková pracovníčka školy,
 • Ing. Miroslav Pobiják – zástupca rodičovskej rady
 • Helena Bedriová – zástupca rodičovskej rady
 • Ing. Peter Olejár – zástupca rodičovskej rady
 • Mgr. Ján Marosz – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Milan Laurenčík – zástupca zriaďovateľa
 • Mgr. Monika Blaščíková – zástupca zriaďovateľa
 • Ing. Štefan Šutara – zástupca zriaďovateľa
 • Alexandra Babušová – zástupca žiakov školy