Domov KONTAKTY

Rodičovská rada pri OA v Žiline

Rodičovská rada sa spolupodieľa na zlepšovaní materiálno-technického vybavenia školy. Prispieva na súťaže a odmeny žiakom OA, na akcie žiakov…

Jej členom je zástupca rodičov z každej triedy.

Je najvýznamnejším sponzorom Občianskeho združenia VZDELANIE.

Výbor Rodičovskej rady:

p. Petra Behančinová predseda Rodičovskej rady pri OA
Ing. Peter Olejár podpredseda a zapisovateľ Rodičovskej rady pri OA
Ing. Miroslav Pobiják pokladník Rodičovskej rady pri OA

Kontakt:

Rodičovská rada pri OA Žilina
Veľká okružná 32, 011 57 Žilina

0076509743/0900
Slovenská sporiteľňa