tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Skratky vyučujúcich

1 Mgr. Adamík Juraj Ad 19 Mgr. Konárik Ján Kn
2 Mgr. Baltová Jaroslava Ba 20 Ing. Konečná Katarína
3 Ing. Berešíková Marta 21 Ing. Kostolná Michaela Kt
4 PhDr. Buriličevová Anna Bu 22 Ing. Križová Oľga Ki
5 Ing. Cedzová Miriam Ce 23 Ing. Kubalová Blanka Kb
6 PhDr. Drizgová Anna Dr 24 PaedDr. Kulichová Lenka Kch
7 Mgr. Ďuríková Monika Ďu 25 Mgr. Labajová Jana Lb
8 Mgr. Eliášová Andrea El 26 Mgr. Mošatová Adriana Mo
9 Ing. Fojcíková Renáta Fo 27 Ing. Pevná Jana Pv
10 Mgr. Ftoreková Eva Ft 28 Ing. Pevná Ľubica Pe
11 Ing. Hlačinová Andrea Ha 29 Mgr. Rádiková Ivana Ra
12 Mgr. Hlivják Valentín Hv 30 Mgr. Rožek Martin Ro
13 Mgr. Hubená Martina Hb 31 Ing. Synáková Lenka Sy
14 Ing. Jamborová Ľubica Ja 32 JUDr. Tomaníčková Jana  To
15 Ing. Mgr. Janeková Katarína Jn 33 PaedDr. Truchlíková Zdenka Tr
16 Ing. Kapustová Silvia Kp 34 Assoc. Prof. Ing. Vartiak Lukáš, PhD., LL.M Va
17 Ing. Kochláňová Dagmar Ko 35 Ing. Zrebný Rudolf Zr
18 Ing. Kolmanová Darina Kl 36 Alan J. Davis Aj