tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Skratky vyučujúcich

Mgr. Adamík Juraj Ad Ing. Konečná Katarína
Mgr. Baltová Jaroslava Ba Ing. Kostolná Michaela Kt
Ing. Berešíková Marta Ing. Križová Oľga Ki
PhDr. Buriličevová Anna Bu Ing. Kubalová Blanka Kb
Ing. Cedzová Miriam Ce PaedDr. Kulichová Lenka Kch
PhDr. Drizgová Anna Dr Mgr. Labajová Jana Lb
Mgr. Ďuríková Monika Ďu Mgr. Lacková Katarína La
Mgr. Eliášová Andrea El PhDr. Lehotská Zdenka, PhD. Le
Ing. Fojcíková Renáta Fo Mgr. Mošatová Adriana Mo
Mgr. Ftoreková Eva Ft Ing. Pevná Jana Pv
Ing. Hlačinová Andrea Ha Ing. Pevná Ľubica Pe
Mgr. Hlivják Valentín Hv Mgr. Rádiková Ivana Ra
Mgr. Hubená Martina Hb Ing. Rybáriková Beata Ry
Ing. Jamborová Ľubica Ja Ing. Synáková Lenka Sy
Ing. Kapustová Silvia Kp JUDr. Tomaníčková Jana  To
Ing. Kochláňová Dagmar Ko Ing. Vartiak Lukáš, PhD. Va
Ing. Kolmanová Darina Kl Ing. Zrebný Rudolf Zr
Mgr. Konárik Ján Kn Owen James Ow
    Worsfold Sara Wo

[:en]

Mgr. Adamík Juraj Ad Ing. Konečná Katarína
Mgr. Baltová Jaroslava Ba Ing. Kostolná Michaela Kt
Ing. Berešíková Marta Ing. Križová Oľga Ki
PhDr. Buriličevová Anna Bu Ing. Kubalová Blanka Kb
Ing. Cedzová Miriam Ce PaedDr. Kulichová Lenka Kch
PhDr. Drizgová Anna Dr Mgr. Labajová Jana Lb
Mgr. Ďuríková Monika Ďu Mgr. Lacková Katarína La
Mgr. Eliášová Andrea El PhDr. Lehotská Zdenka, PhD. Le
Ing. Fojcíková Renáta Fo Mgr. Mošatová Adriana Mo
Mgr. Ftoreková Eva Ft Ing. Pevná Jana Pv
Ing. Hlačinová Andrea Ha Ing. Pevná Ľubica Pe
Mgr. Hlivják Valentín Hv Mgr. Rádiková Ivana Ra
Mgr. Hubená Martina Hb Ing. Rybáriková Beata Ry
Ing. Jamborová Ľubica Ja Ing. Synáková Lenka Sy
Ing. Kapustová Silvia Kp JUDr. Tomaníčková Jana  To
Ing. Kochláňová Dagmar Ko Ing. Vartiak Lukáš, PhD. Va
Ing. Kolmanová Darina Kl Ing. Zrebný Rudolf Zr
Mgr. Konárik Ján Kn Owen James Ow
    Worsfold Sara Wo