Domov KONTAKTY

Študent

Royal family

Dňa 17.1. 2022 sme sa my, žiaci prvého ročníka bilingválneho štúdia, zúčastnili na prednáške o britskej kráľovskej rodine v Žilinskej knižnici, ktorá bola vedená v anglickom jazyku. Dozvedeli sme sa veľa nových zaujímavostí ako napríklad, že každý člen kráľovskej rodiny musí cestovať s minimálne jedným čiernym outfitom z dôvodu prípadného úmrtia v iného člena kráľovskej

Ekonomická olympiáda 2021 – školské kolo

V dňoch  6.12.  –  15 12. 2021 sa  uskutočnil 5.ročník školského kola Ekonomickej olympiády . Ekonomickú olympiádu organizačne a odborne garantuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. EO sa zúčastnili žiaci tried:  IV.A, IV.B, V.G.V.H a III.A a III.B.   Celkovo   sa do tohtoročnej olympiády  zaregistrovalo 264 škôl v počte takmer 11 300 stredoškolákov. Minimálna podmienka  na postup do krajského

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 10. decembra každoročne oslavujeme Deň ľudských práv. Aj my sme si tento deň pripomenuli a pri tejto príležitosti sa dňa  7.12.2021 konala Olympiáda ľudských práv. Napriek nepriaznivým okolnostiam spôsobeným pandemickou situáciou, sa nám podarilo zorganizovať olympiádu prezenčnou formou. Samozrejme sme sa museli prispôsobiť okolnostiam a nepremiešavať účastníkov viac ako je nevyhnutné, takže žiaci boli rozdelení do

IMATRIKULÁCIE 2021

Každý prvák a prváčka si podľa nás zaslúži poriadne privítanie na našej škole. Preto sme radi, že sa nám tento rok podarilo zorganizovať všetkým dobre známe imatrikulácie. To ako prebiehali a pár momentov z nich vo fotografickej podobe si môžete pozrieť tu. „Dňa 1.10.2021 sme my, prváci, zažili naše imatrikulácie a môžeme vám povedať, že

Mobilné cykloraňajky

Každý rok od 16. do 22. septembra sa koná Európsky týždeň mobility. Jeho cieľom je povzbudiť a motivovať ľudí k trvalému využívaniu udržateľnej dopravy. Minulý rok sa do neho zapojilo celkom 53 krajín, vrátane Slovenska, z ktorého v ňom bolo zaregistrovaných 55 rôznych slovenských miest a obcí. A čo je skvelou správou: do jeho 20.

Európsky deň jazykov – 26. september

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme na Obchodnej akadémii uskutočnili niekoľko aktivít. Najskôr sme žiakom sprístupnili Lingvakvíz – celoslovenský vedomostný online kvíz, v ktorom si môžu zlepšiť svoje jazykové znalosti hravou formou. V období od 24.9. do 23.10.2021 účastníci odpovedajú na otázky využitím svojho smarfónu alebo počítača na stránke https://kviz2021.lingvafest.sk/ súťažia o množstvo hodnotných cien. Pri ďalších aktivitách

Nahlásenie výsledku alebo použitia domáceho samotestu škole

Na základe platného školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny. Výsledok alebo použitie domáceho samotestu škole nahlasuje rodič prostredníctvom EDUPAGE – návod sa nachádza na stránke https://help.edupage.org/sk/u2512.

Zoznam študentov I. A

Triedny učiteľ: Ing. Kubalová Blanka Zástupca: Mgr. Hlivják Valentín Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 3 dievčat: 19 Androvičová Veronika Ďuranová Bianka Fáblová Rebeka Kapallová Alžbeta Mária Kocúrová Karolína Krištek Matúš Krupíková Alexandra Madejová Veronika Majtánová Zuzana Mandová Janka Karin Mihalik Michal Mikundová Aneta Novák Matúš Pápayová Laura Peťková Timea Pinčáková Nina Rybáriková Ellis Šenkárová

Zoznam študentov I. B

Triedny učiteľ: Ing. Hlačinová Andrea Zástupca: Ing. Kolmanová Darina Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 4 dievčat: 14 Adamcová Ema Behríková Janka Sophie Bútora Ján Čerňanová Timea Hanuliaková Karolína Hrušková Tímea Hujová Natália Kavecká Lenka Krajčíová Bianka Kubánková Kristína Kubíková Nataša Lupták Jakub Martinčeková Gabriela Singerová Dominika Škoruba Jakub Šughová Tamara Trnka Branislav Varšová Martina

Zoznam študentov I. G

Triedny učiteľ: Mgr. Urbánková Michaela Zástupca: Ing. Hauer Michal Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 5 dievčat: 15 Adamusová Vanessa Bodoríková Tamara Delinčáková Daniela Hladký Mathias Hodoňová Lea Jokiel Mateusz Mariusz Kaličáková Adriana Kasajová Sophia Kocmaníková Nela Košová Ema Kunová Lujza Matejčíková Nikola Olosová Lea Pagáčová Veronika Šmatláková Aurélia Tomaníčková Sophia Vaščáková Petra Vdovičík Maximilián

Zoznam študentov I. H

Triedny učiteľ: PaedDr. Kulichová Lenka Zástupca: Mgr. Štefankovičová Hana Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 5 dievčat: 16 Augustin Marek Bačová Agáta Baran-Tomiková Katarína Bitušiaková Simona Čejková Katarína Dižo Aneta Drozdík Pavol Dubielová Sarah Duchoňová Simona Hlávková Veronika Hodasová Sofia Hrudkayová Natália Jamborová Naďa Kasper Lukáš Kúdelková Andrea Mikulka Juraj Olexová Naďa Paček Martin Sládeková

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021: American Culture & Games Business Schoolgames Comodity Expertise Duke of Edinburgh Ekonomická olympiáda Excel v praxi Finančná gramotnosť Internetový krúžok Joga Omegáči v akcii pIšQworky Plavecký krúžok Praktikum ALFA Praktikum ochrany spotrebiteľa Praktikum OMEGA Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z MAT Rýchle prsty Turistický krúžok Tvorivé dielne

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre 4. ročník bilingválneho štúdia

Dokumenty o maturitných skúškach: na stránke www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty (Národný ústav certifikovaných meraní) Platná legislatíva: školský zákon 245/2008 vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách Zadania esejí, slohov, testov s kľúčmi odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy . V 4. ročníku bilingválneho štúdia, konajú žiaci maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Maturitná skúška sa

Školský poriadok

Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou

Grafický plán školy

– – – – – Grafický plán školy v pdf formáte. – – – – –

Zoznam študentov II. A

Triedny učiteľ: Mgr. Juraj Adamík Zástupca:Mgr. Ftoreková Eva Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 4 dievčat: 23 Yonatan Amzalag (1.sk.) Mykhailo Avramenko (1.sk.) Jakub Behančín (1.sk.) Nikola Benková (1.sk.) Lenka Brozová (1.sk.) Alžbeta Mária Ďurišová (1.sk.) Helena Gachová (1.sk.) Vanesa Húdeková (1.sk.) Emma Hundáková (1.sk.) Martina Húšťavová (1.sk.) Kristína Jantošová (1.sk.) Radoslava Kolembusová (1.sk.) Alica

Zoznam študentov II. B

Triedny učiteľ: Mgr. Ing. Katarína Janeková Zástupca: Mgr. Ftoreková Eva Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 4 dievčat: 14 Ballová Emma Begáň Marek Führichová Adriana Gajdošík Milan Gaňová Nina Gašpieriková Miriam Hrtánková Adela Kubačák Oliver Kytková Rebeca Laslopová Aneta Matejčík Michal Nemcová Stanislava Obrtancová Sabína Pálešová Bianka Singerová Zuzana Tamášiová Emma Vdovičíková Olívia Žiaková Jana

Zoznam študentov II. G

Triedny profesor: Mgr. Andrea Eliášová Zástupca: Mgr. Haščík Daniel Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 2 dievčat: 18 Vivien Adamovicová (1.sk.) Nikoleta Belavá (1.sk.) Naďa Berezňaninová (1.sk.) Erika Bernátová (1.sk.) Aneta Cibová (1.sk.) Adam Čibenka (1.sk.) Natália Danišková (1.sk.) Alžbeta Daníšková (1.sk.) Tatiana Harciníková (1.sk.) Rebecca Hoffmannová (1.sk.) Simona Horvátová (1.sk.) Lukáš Hrobárik (1.sk.) Janka

Zoznam študentov II. H

Triedny profesor: PaedDr. Capáková Katarína Zástupca: Ing. Cedzová Miriam Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 4 dievčat: 16 Sofia Čibenková (1.sk.) Alexandra Ďurinová (1.sk.) Petra Furmánková (1.sk.) Svetlana Galiová (1.sk.) Mário Hajduch (1.sk.) Silvia Horníková (1.sk.) Tatiana Krištofová (1.sk.) Kamila Kubalová (1.sk.) Lenka Kubasáková (1.sk.) Simona Milcová (1.sk.) Matej Pečalka (1.sk.) Martina Puchalová (1.sk.) Nikola

Zoznam študentov III. A

Triedny učiteľ: PaedDr. Zdenka Truchlíková Zástupca: Mgr. Zdenka Dubcová Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16 Alexandra Balušíková (1.sk.) Ema Baránková (1.sk.) Andrea Bieliková (1.sk.) Ema Danížková (1.sk.) Timea Drevenáková (1.sk.) Juraj Hološ (1.sk.) Nikolas Jankov (1.sk.) Michal Kordiš (1.sk.) Samuel Kvočka (1.sk.) Filip Macháč (1.sk.) Aneta Malichová (1.sk.) Soňa Mrvišová (1.sk.) Erika

Zoznam študentov III. B

Triedny učiteľ: Mgr. Rožek Martin Zástupca: Ing. Rudolf Zrebný Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 6 dievčat: 16 Kevin Bálint (1.sk.) Šimon Blaho (1.sk.) Natália Brezániová (1.sk.) Katarína Danková (1.sk.) Karolína Gažová (1.sk.) Peter Hudec (1.sk.) Kristína Jedináková (1.sk.) Lucia Kevická (1.sk.) Zuzana Košteková (1.sk.) Lucia Liščáková (1.sk.) Petra Macháčová (1.sk.) Michaela Mičechová (1.sk.) Alexandra

Zoznam študentov III. G

Triedny učiteľ: Ing. Ľubica Jamborová Zástupca: Mgr. Jaroslava Baltová Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 dievčat: 15 Alexandra Babušová (1.sk.) Gréta Beliančinová (1.sk.) Martina Brezániová (1.sk.) Ľubomír Bučkuliak (1.sk.) Rastislav Časnocha (1.sk.) Sabína Čičková (1.sk.) Adam Čižmárik (1.sk.) Tereza Guľová (1.sk.) Boris Haviar (1.sk.) Alex Hollý (1.sk.) Dominika Husárová (1.sk.) Katarína Janíčková (1.sk.) Lenka Janková

Zoznam študentov III. H

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Konárik Zástupca: Mgr. Monika Ďuríková Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 5 dievčat: 17 Sofia Čikotová (1.sk.) Lívia Ďurošková (1.sk.) Sarah Hajasová (1.sk.) Magdaléna Hôrecká (1.sk.) Soňa Hrušíková (1.sk.) Zdenka Hvolková (1.sk.) Nikola Jursová (1.sk.) Nikoleta Kontšeková (1.sk.) Lenka Kurucová (1.sk.) Lucia Labantová (1.sk.) Samuel Macek (1.sk.) Nicola Masaryková (1.sk.) David Műhlberger

Zoznam študentov IV.A

Triedny učiteľ: Ing. Lenka Synáková Zástupca: Ing. Kochláňová Dagmar Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 6 dievčat: 17 Sabína Abrahamovičová (1.sk.) Anna Buffová (1.sk.) Lucia Búšovská (1.sk.) Matúš Cabadaj (1.sk.) Simona Černeková (1.sk.) Katarína Flimmelová (1.sk.) Annamária Hanuliaková (1.sk.) Vladimíra Imríšková (1.sk.) Miriam Janurová (1.sk.) Marek Kačáni (1.sk.) Aneta Kozáriková (1.sk.) Mária Macková (1.sk.) Simona

Zoznam študentov IV.B

Triedny učiteľ: Ing. Renáta Fojcíková Zástupca: Ing. Kostolná Michaela Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 2 dievčat: 20 Nikola Badíková (1.sk.) Samuel Bubica (1.sk.) Tatiana Čungová (1.sk.) Kristína Ďurčová (1.sk.) Lucia Gavendová (1.sk.) Viktória Grajciarová (1.sk.) Laura Kormancová (1.sk.) Andrea Kubová (1.sk.) Kristína Kupková (1.sk.) Vanesa Kurucárová (1.sk.) Lujza Michalová (1.sk.) Sára Michalovičová (1.sk.) Ivona