Domov KONTAKTY

Zber papiera

Papier. Materiál prítomný všade okolo nás. Vedeli ste, že tvorí asi až 20 % odpadu? Recyklácia, teda opätovné využitie už niekedy použitých materiálov, v tomto prípade vôbec nie je na škodu. Zabraňuje plytvaniu zdrojov a z takéhoto papiera sa dokáže vyrobiť veľa úžitkových vecí. Novinový papier, väčšina toaletných papierov či obaly na vajíčka – to sú všetko produkty vyrábané výhradne z recyklovanej suroviny.

Jednou z možností, ako sa zbytočnému vyhadzovaniu papiera vyhnúť, je jeho zber a preto sme sa ho opäť rozhodli zrealizovať! Počas niekoľkých mesiacov sme do školy nosili a usilovne vážili noviny, časopisy, letáky a iný odpadový papier. Výsledkom bolo úctyhodne vyzbieraných 2326,6 kilogramov. Menšiu súťaž o najvyšší počet prineseného papiera vyhrala trieda IV.G. Za odmenu si vychutnali celý deň voľna naviac. Napokon sme 17.3. spojili sily a všetok tento papier odovzdali firme ŽILREC, ktorá ho od nás vykúpila. Zo získanej sumy sme pre našu školu zadovážili toaletný papier, utierky a mydlá navyše.  

Ďakujeme všetkým za pomoc a hlavne za každý kúsok papiera, ktorý ste doniesli.

Sofia Čikotová, III.H