Tlačivá

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (neplnoletý žiak) – stiahnuť

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (plnoletý žiak) – stiahnuť

Návrh lekára  na oslobodenie od telesných úkonov na telesnej a športovej výchove – stiahnuť 

Žiadosť o poskytnutie štipendia – stiahnuť – bližšie o podmienkach poskytovania štipendia v článku Štipendium pre žiakov strednej školy