Domov KONTAKTY

Tlačivá

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (neplnoletý žiak) – dostupné formáty: DOCX, ODT

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (plnoletý žiak) – dostupné formáty: DOCX, ODT

Návrh lekára  na oslobodenie od telesných úkonov na telesnej a športovej výchove – dostupné formáty: DOCX, ODT, PDF

Žiadosť o poskytnutie štipendia – dostupné formáty: DOCX, DOC, ODT, PDF  – bližšie o podmienkach poskytovania štipendia v článku Štipendium pre žiakov strednej školy