tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Tlačivá

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (neplnoletý žiak) – dostupné formáty: DOC, DOCX, ODT

Oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy (plnoletý žiak) – dostupné formáty: DOC, DOCX, ODT

Návrh lekára  na oslobodenie od telesných úkonov na telesnej a športovej výchove – dostupné formáty: DOC, DOCX, ODT, PDF

Žiadosť o poskytnutie štipendia – dostupné formáty: DOCX, DOC, ODT, PDF – bližšie o podmienkach poskytovania štipendia v článku Štipendium pre žiakov strednej školy