Triedy a študijné odbory v školskom roku 2020/2021

6317 M obchodná akadémia

I.A

II.A, II.B

III.A, III.B

IV.A, IV.B

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

I.G, I.H

II.G, II.H

III.G, III.H

IV.G, IV.H

V.G

6317 M obchodná akadémia – duálne vzdelávanie

I.B