Domov KONTAKTY

Triedy a študijné odbory v školskom roku 2020/2021

6317 M obchodná akadémia
I.A
II.A, II.B
III.A, III.B
IV.A, IV.B
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
I.G, I.H
II.G, II.H
III.G, III.H
IV.G, IV.H
V.G
6317 M obchodná akadémia – duálne vzdelávanie
I.B