Domov KONTAKTY

Sprievodca štúdiom OAVOZA

„Sprievodca štúdiom OAVOZA“ je určený všetkým záujemcom o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2021/2022. Cieľom informačného materiálu je prezentovať našu školu širokej verejnosti a poskytnúť základné informácie o výchovno-vzdelávacom procese, materiálno-technických podmienkach a mimoškolských aktivitách.

Viac informácií o štúdiu na Obchodnej akadémii v Žiline nájdete v priloženom dokumente Sprievodca štúdiom OAVOZA pre školský rok 2021/2022.