Sprievodca štúdiom OAVOZA

„Sprievodca štúdiom OAVOZA“ je určený všetkým záujemcom o štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline v školskom roku 2016/2017. Cieľom informačného materiálu je prezentovať našu školu širokej verejnosti a poskytnúť základné informácie o výchovno-vzdelávacom procese, materiálno-technických podmienkach a mimoškolských aktivitách.

Viac informácií o štúdiu na Obchodnej akadémii v Žiline nájdete v priloženom dokumente Sprievodca štúdiom OAVOZA pre školský rok 2016/2017 a v prezentácii školy s názvom „Stredná škola, ktorú sa oplatí absolvovať!“.