Prijímacie skúšky z MAT – testy

Prijímacie skúšky z MAT – ukážkové testy:

Pripravte sa na prijímacie skúšky aj na Testovanie 9 pomocou stránky https://pohodovamatematika.sk/priprava-na-monitor-testovanie-9-z-matematiky.