tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Prijímacie skúšky z MAT – testy

Prijímacie skúšky z MAT – ukážkové testy:

Pripravte sa na prijímacie skúšky aj na Testovanie 9 pomocou stránky https://pohodovamatematika.sk/priprava-na-monitor-testovanie-9-z-matematiky.