Domov KONTAKTY

LLP – Comenius – školské partnerstvá

Comenius – slovensko-turecké partnerstvo (2013 – 2015)

Obchodná akadémia v Žiline patrí medzi stredné odborné školy, ktoré sa od školského roku 2010/2011 aktívne zapájajú do realizácie projektov medzinárodnej spolupráce a mobilít žiakov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Začiatkom školského roka 2015/2016 sa ukončila realizácia dvojročného projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“, ktorý bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius –

Konferencia k projektu Comenius – školské partnerstvá

Dňa 9. marca 2015 sa na našej škole konalo záverečné vyhodnotenie projektu Comenius – školské partnerstvá. Žiaci, ktorí boli zapojení v tomto projekte, prezentovali jednotlivé aktivity, ktoré počas trvania projektu pripravovali, riešili a zároveň predstavili finálny výstup v podobe internetovej stránky http://www.oavoza.sk/turecko/. Projekt Comenius – školské partnerstvá bol založený na medzinárodnej spolupráci s partnerskou školou

Comenius – Mobilita v Turecku

Dňa 29. marca 2014 sme sa spolu s ďalšími žiakmi 3. ročníka vydali na dlhú cestu. Všetko sa to začalo spoluprácou s tureckou strednou školou Şehitkamil Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi v Gaziantepe v rámci medzinárodného projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“, na ktorý získala Obchodná akadémia v Žiline nenávratný finančný príspevok z

Comenius – Špeciality tureckej kuchyne

Turecká kuchyňa je stará viac ako tisíc rokov. Formovala sa pod vplyvom ázijskej a stredomorskej kuchyne. Dnes je považovaná za druhú najlepšiu kuchyňu na svete, hneď po francúzskej. Tradícia chalvy, baklavy, šafránovej ryže či ašury je stará ako dejiny Osmanskej ríše. Najlepší kuchári pochádzali z mesta Bolu na severozápade Turecka, ktoré je dodnes považované za

Comenius – Kurz tureckého jazyka

Územie Slovenska bolo v minulosti významným geografickým priestorom pre stretávanie rôznych kultúr, a taký charakter si zachovalo aj v súčasnosti.  Jeho kultúrna rozmanitosť sa v posledných desaťročiach prudko prehlbuje vďaka väčšej otvorenosti slovenskej spoločnosti. Voľný pohyb osôb do krajín Európskej únie, rozvoj cestovného ruchu, medzinárodná spolupráca a rozvoj internetu, to všetko sú podnety pre prehlbovanie

Comenius – Biz Türkçe őğreniyoruz – učíme sa po turecky

Európska dimenzia vo vzdelávaní, multikulturalizmus, antidiskriminácia, etnická, národnostná a náboženská tolerancia, rešpektovanie ľudských práv a slobôd predstavujú kľúčové slová slovensko-tureckého partnerstva, ktoré realizuje Obchodná akadémia v Žiline a Şehitkamil Hatice Mustafa Gençten Ticaret Meslek Lisesi v Gaziantepe v školskom roku 2013/2014. Obchodná akadémia v Žiline získala nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius, akcia Bilaterálne školské partnerstvá) vo výške

Program celoživotného vzdelávania: Life in Ottoman Empire and Royal Hungary

Obchodná akadémia v Žiline získa nenávratný finančný príspevok z Programu celoživotného vzdelávania (podprogram Comenius, akcia Bilaterálne školské partnerstvá) vo výške 21 000 EUR na realizáciu projektu „Life in Ottoman Empire and Royal Hungary“. Partnerskou strednou školou je ŞEHİTKAMİL HATİCE MUSTAFA GENÇTEN TİCARET MESLEK LİSESİ v Gaziantepe, ktorá získa nenávratný finančný príspevok na realizáciu uvedeného projektu vo výške