Domov KONTAKTY

Organizácia vyučovacieho dňa

vyučovacia hodina od – do prestávka
0. 7.00 – 7.45 5 minút
1. 7.50 – 8.35 10 minút
2. 8.45 – 9.30 10 minút
3. 9.40 – 10.25 20 minút
4. 10.45 – 11.30 10 minút
5. 11.40 – 12.25 10 minút
6. 12.35 – 13.20 5 minút
7. 13.25 – 14.10
popoludňajšie vyučovanie 13.45 – 15.15