Prijímacie skúšky – ukážkové testy

Online test – Prijímacie skúšky z matematiky 3

Online test – Prijímacie skúšky z matematiky 1

Online test – Prijímacie skúšky z matematiky 2

Prijímacie skúšky z ANJ – ukážkové testy

Prijímacie skúšky – bilingválne štúdium – ukážkový test vo formáte pdf

Prijímacie skúšky z MAT – testy

Prijímacie skúšky z MAT – ukážkové testy: Prijímacie skúšky v školskom roku 2016 / 2017 – vyskúšajte si tento test online Prijímacie skúšky v školskom roku 2015 / 2016 – vyskúšajte si tento test online Prijímacie skúšky v školskom roku 2014 / 2015 – vyskúšajte si tento test online Prijímacie skúšky v školskom roku 2013

Prijímacie skúšky zo SJL – testy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – ukážkové testy: Prijímacie skúšky v školskom roku 2013 / 2014 – 1. verzia Prijímacie skúšky v školskom roku 2013 / 2014 – 2. verzia

Tematické okruhy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka

Tematické okruhy – anglický jazyk – PS na bilingválne štúdium: Tematické okruhy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka

Vzor úloh – čítanie s porozumením – PS na bilingválne štúdium

Vzor úloh – čítanie s porozumením – PS na bilingválne štúdium: UKÁŽKY ÚLOH NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE OBCHODNÚ AKADÉMIU – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM ZAMERANIE ČÍTANIE S POROZUMENÍM