tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Prijímacie skúšky zo SJL – testy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – ukážkové testy: