Domov KONTAKTY

Učitelia investujú…

Finančná sloboda – názov hry, ktorá pod vedením Jána Bohušíka bola odohraná učiteľmi Obchodnej akadémie, ktorí sa „učili“ správne investovať finančné prostriedky. Zahraním hry videli ako ich rozhodnutia majú vplyv na finančnú situáciu fiktívnej rodiny Peniažkovcov. Ciele rodiny splnili. Lektor veľmi pekne vysvetlil každý krok – každé finančné rozhodnutie a poukázal na chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri správe osobných financií a ich dlhodobé dôsledky. Atmosféra hrania bola veľmi dobrá – a tak „investori“ – Ing. Renáta Fojcíková, Ing. Andrea Hlačinová, Ing. Michaela Kostolná a Ing. Lenka Synáková sa stanú poradcami, keď budú hrať hru žiaci školy.

Ing. Renáta Fojcíková