Domov KONTAKTY

Krajské kolo EO

28.2.2022 sa konal online  už  5.ročník krajského kola Ekonomickej olympiády.

Zúčastnili sa žiaci:

  • Tomáš Turjak   V.G
  • Martina Bačíková  V.G
  • Petronela Bieliková    V.H
  • Kevin Michálek  IV.A

Kompletný test  pozostával z rôznych typov otázok, v ktorých museli žiaci vysvetliť či rozpísať problematiku fungovania dopytu a ponuky, základy monetárnej politiky, vypočítať úrok či výnos, mať prehľad o výdavkoch verejnej správy, poznať zložky HDP, orientovať sa v základných ekonomických pojmoch, poznať najznámejších svetových i slovenských ekonómov.

Cieľom bolo zistiť, čo sa žiaci naučili a dokázať, že vedie uvažovať ako ekonómovia a svoje tvrdenie dokážu obhájiť.               

Vyhodnotenie krajských kôl  by malo byť   22.4.2022,   máj až  jún 2022    – celoslovenské finále (prezenčne) a  september 2022   –  medzinárodné finále (online).

Našim  žiakom  držíme palce  a veríme v ďalší  postup.