Domov KONTAKTY

Ekonomická olympiáda 2021 – školské kolo

V dňoch  6.12.  –  15 12. 2021 sa  uskutočnil 5.ročník školského kola Ekonomickej olympiády .

Ekonomickú olympiádu organizačne a odborne garantuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

EO sa zúčastnili žiaci tried:  IV.A, IV.B, V.G.V.H a III.A a III.B.  

Celkovo   sa do tohtoročnej olympiády  zaregistrovalo 264 škôl v počte takmer 11 300 stredoškolákov. Minimálna podmienka  na postup do krajského kola EO je úspešnosť aspoň  64%.

 Z našich študentov sa stali úspešnými riešiteľmi :

Veronika Pohánková IV.A
Tomáš Turjak   V.G
Martina Bačíková  V.G
Petronela Bieliková    V.H
Kevin Michálek  IV.A
Sára Oginská   V.G

Našim žiakom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov .

Ing. Andrea  Hlačinová