Domov KONTAKTY

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 10. decembra každoročne oslavujeme Deň ľudských práv. Aj my sme si tento deň pripomenuli a pri tejto príležitosti sa dňa  7.12.2021 konala Olympiáda ľudských práv. Napriek nepriaznivým okolnostiam spôsobeným pandemickou situáciou, sa nám podarilo zorganizovať olympiádu prezenčnou formou. Samozrejme sme sa museli prispôsobiť okolnostiam a nepremiešavať účastníkov viac ako je nevyhnutné, takže žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. V prvej časti olympiády žiaci vypracovali online test a následne pokračovali písomne vo vyjadrení vlastného názoru tentokrát na tému „Sloboda prejavu a hranice jej uplatňovania“. Olympiády sa zúčastnilo 16 žiakov zo všetkých tried 3. ročníka. Prvé tri miesta však patria tým trom najlepším, k čomu im srdečne gratulujeme!

  1. Miesto – Ľubomír Bučkuliak (III.G)
  2. Miesto – Barbora Vojteková (III.A)
  3. Miesto – Adriana Žabková (III.A)

Autori článku: Mgr. Martin Rožek, JUDr. Jana Tomaníčková