Domov KONTAKTY

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Po dlhej dvojročnej pauze sa na našej škole opäť obnovila tradícia a dňa 13. apríla sme sa stretli na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Svoje umenie recitácie poézie i prózy nám predviedli viac ako dve desiatky našich študentov a my sa veľmi tešíme, že skóre dievčatá – chlapci bolo takmer vyrovnané. Všetkým ďakujeme za krásny umelecký zážitok a víťazom zo srdca blahoželáme.

Kategória Poézia:

  1. miesto Zdenka Hvolková, III.H
  2. miesto Milan Gajdošík, II.B
  3. miesto Lucia Kevická, III.B

Katogória Próza:

  1. miesto Lenka Tomašcová, II.A
  2. miesto Jakub Behančín, II.A
  3. miesto Alžbeta Daníšková, II.G

V kategórii vlastná tvorba bol čestným uznaním ocenený Šimon Blaho, III.B

PK SJL