Domov KONTAKTY

Mladé účtovníčky OAVOZY

25. marca 2022 sa konalo online kolo olympiády Mladý účtovník. OA Žilina sa každoročne zapája do tejto prestížnej súťaže. Okrem preverenia vedomostí žiaci získavajú možnosť štúdia na Žilinskej univerzite, či Ekonomickej univerzite v Bratislave bez prijímacích skúšok. To bolo hlavnou motiváciou i našich 3 žiačok z V. G. Súťaže sa zúčastnila Veronika Hikaníková, Terézia Kaňová a Tereza Maceková. Po vyhlásení výsledkov boli žiačky nadšené. Veľká vďaka patrí vyučujúcim predmetu Cvičenia z účtovníctva, Ing. O. Križovej a Ing. D. Kochláňovej. Na súťaž ich pripravovala Ing. L. Synáková. Postúpili do finálového kola a súťažia v prestížnej „TRIDSIATKE“.  Finálové kolo nás čaká 22. apríla 2022, po praktickej časti maturitnej skúšky.

DRŽÍME PALCE, DIEVČATÁ!

Ing. L. Synáková