Domov KONTAKTY

Etiketa trochu inak

Vďaka nášmu zamestnávateľovi J&H Advisor, s.r.o. , ktorý s nami spolupracuje v duálnom vzdelávaní, sme mali česť  zúčastniť sa semináru s guru spoločenskej etikety, pánom Ladislavom Špačkom. Je autorom mnohých kníh a popularizátor spoločenskej etikety, bývalý tlačový hovorca prezidenta Václava Havla a úspešný novinár a moderátor.

Seminár bol zameraný na základy spoločenskej a biznis etikety, ktorej sa venujeme aj na hodinách SPK.

Ďakujem za skvelý zážitok pánovi Horníkovi, ktorý nás pozval, samozrejme aj hlavnému aktérovi pánovi Špačkovi a žiakom I.B Gabriele Martinčekovej a Jánovi Bútorovi za aktívnu účasť.