Domov KONTAKTY

Emócie v marketingu

V dňoch 21.4.2022 sa triedy  2.A  a 2.B  a  29.4.  triedy  3.G a  3.H pod záštitou Mladého podnikavca zúčastnili  workshopu  na tému:  Emócie v marketingu.

Na základe videi s reklamnými kampaniami žiaci mali možnosť spozorovať, ako má mozog obmedzenú schopnopsť vnímať viacero podnetov naraz . Okrem základných marketingových nátrojov  ako sú produkt, cena, distribúcia a propagácia  si  treba uvedomiť aj neuromarketingové prístroje. V živote sú  lahšie zapamätateľné  emócie cez smútok, strach a rýchlo pominuteľné smiech a radosť.

Pri navrhovanom  logu  má veľký význam tvoriť logo s príbehom, ktorý má veľkú výpovednú  hodnotu pre pozorovateľov ako budúcich zákazníkov. Už  od detsva  sa na niečo hráme, čím chceme byť  a môže to ovplyvňovať aj naše budúce životné rozhodovanie pri výbere povolania.

Téma  emócie v marketingu    sa tak stáva jednou  z najsilnejších  emotívnych nástrojov   marketingu.

Ing. Andrea Hlačinová