Domov KONTAKTY

Možnosti vysokoškolského štúdia v Rakúsku

Vysokoškolské štúdium v zahraničí ponúka viacero výhod a je snom mnohých slovenských študentov. Splniť si tento sen  nie je jednoduché, ale určite nie nemožné a pritom netreba cestovať až tak ďaleko.

Dňa 13. 4. 2022 sme privítali na našej škole milú návštevu spoza rakúskej strany Dunaja. Pani Jagodinka Petrikic-Zlatkov z Fachhochschule Wiener Neustadt spolu so študentkou Alexandrou prišli k nám, aby priblížili žiakom možnosti štúdia na tejto odbornej vysokej škole so sídlom vo Viedenskom Novom Meste.

Škola je orientovaná najmä na úzke prepojenie štúdia s praktickými skúsenosťami, ktoré študenti získavajú na stážach v zahraničných firmách a v rámci výmenných programov na viac ako 60 zahraničných vysokých školách. Ponúka vzdelávanie v oblasti techniky, ekonomiky,  zdravotníctva, športu a bezpečnosti, a to prevažne  v nemeckom a v niektorých odboroch aj v anglickom jazyku. Už v  roku 2003 bol otvorený odbor Business Consultancy International (Medzinárodné obchodné poradenstvo). A práve tento odbor by mohol byť atraktívny pre našich absolventov  bilingválneho štúdia.

Na prednáške sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka bilingválneho štúdia, ktorí sú aj srdečne pozvaní na Deň otvorených dverí,  každoročne prebiehajúci  v kampusoch vo  Viedenskom Novom Meste, Viedni a Wieselburgu.

Mgr. Eva Ftoreková