Domov KONTAKTY

Rekordný rok pre akciu Zber papiera alebo separovaným zberom k zlepšeniu podmienok

Pre našu Obchodnú akadémiu sa už stal peknou tradíciou zber papiera, teda akcia Separovaným zberom k zlepšeniu podmienok. Vďaka tejto akcii môžu žiaci pomôcť životnému prostrediu a získať toaletný papier pre svoju triedu. Minulý rok to nebolo inak a vďaka našim usilovným žiakom, učiteľom a mnohým ďalším sme opäť trošku pomohli životnému prostrediu.

Motiváciou pre žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, bola možnosť získať deň školského výletu alebo exkurzie naviac. Nesmieme zabudnúť ani na fakt, že všetci boli odmenení vo forme 3-vrstvového toaletného papiera od značky Tento, samozrejme, v závislosti od množstva vyzbieraného papiera.

Náš zber papiera trval od 5. novembra do 19. decembra 2018. V tomto krátkom čase sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných 3,5 t. Aby sme boli presní, v zbere bolo odovzdaných 3 505,06 kg papiera, čo je doposiaľ najväčšie množstvo, ktoré sa podarilo vyzbierať  počas troch ročníkov akcie a zrejme aj najväčšie spomedzi väčšiny žilinských stredných škôl. Tento rok sme zároveň prekonali rekord školy o viac ako tonu a dosiahli  tým nový školský rekord.

V prvom rade si myslím, že je potrebné pochváliť IV.G triedu, ktorá sa síce umiestnila na 3. mieste s 389,08 kg papiera, no zvládli sa venovať i prípravám na prichádzajúcu maturitu a stali sa tak prvou štvrtáckou triedou, ktorá sa doteraz umiestnila. Niet pochýb o tom, že ich v tom podporovala aj ich triedna učiteľka PaedDr. Lenka Kulichová. Veľkým prekvapením pre nás bola trieda III.A na čele s triednou pani učiteľkou Ing. Blankou Kubalovou, ktorým sa podarilo vyzbierať závratných až 1 060,60 kg papiera, čím prekonali predchádzajúci rekord na triedu o takmer 20 kg. Už-už sme si mysleli, že sa aj tento rok stane víťazom trieda, ktorá v aktuálnom roku nesie označenie III.A, ale náhle bolo jasné, že titul nemali vôbec istý,  pretože sa im na päty lepila trieda I.G. Tá ich v posledný deň po veľmi tesnom súboji dokonca prekonala a vyzbierala neuveriteľných 1 107,71 kg. S týmto číslom bol počas tohto ročníka zberu papiera po druhýkrát dosiahnutý  nový triedny rekord a len o vlások po veľmi tesnom súboji sa I.G s ich triednym učiteľom Ing. Lukášom Vartiakom, PhD. umiestnila na prvom mieste. Svojím dielom prispeli i učitelia a ďalšie školské zdroje, ktoré spolu vyzbierali viac než 150 kg.

Našli sa však medzi nami, žiaľ,  aj lenivci z tried I.B a II.B, ktoré sa podelili o poslednú priečku s celkovým výsledkom 0 kg papiera.

Za celý úspech našej Obchodnej akadémie by som sa chcela touto cestou poďakovať vedeniu školy, učiteľskému zboru a žiackej školskej rade, menovite predsedníčke IV.C triedy Zuzke Kaplíkovej za zapožičanie váhy, predsedovi našej ŽŠR Matejovi Jedličkovi za organizáciu a motiváciu, dievčatám Lei Samko a Marcele Beliančinovej za viazanie papiera, všetkým chalanom, ktorí pomáhali pri nakladaní papiera a v neposlednom rade tým, ktorí sa zaslúžili o to krásne číslo a pomohli prírode s odovzdaním 3,5 tony papiera na recykláciu. Naša škola je aj tento rok opäť „zelená“, no a s akciami, ktoré pomôžu životnému prostrediu a nášmu okoliu, sme v tomto školskom roku ešte neskončili…

Tretí ročník bol skutočne rekordný. Naplnili sme naše očakávania a prekonali hranicu 3 000 kg, máme nový školský aj triedny rekord a prvýkrát sa na stupienok víťazov postavila štvrtácka trieda.  Tak čo, milí spolužiaci a vážený učiteľský zbor, podarí sa nám v nasledujúcom školskom roku vyzbierať viac papiera a ”trhnúť” nejaký ten školský rekord?

Denisa Vysoká, predsedníčka I.A