Realitný vodičák 2019

Je prvý svojho druhu na Slovensku a jeho autorom, ako aj realizátorom je realitné centrum MGM & Partners.

Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť širokej verejnosti so zreteľom na mladých ľudí problematiku predaja nehnuteľností a informovať ich o aktuálnej situácii na realitnom trhu. Dôraz je kladený najmä na príklady z praxe a pre študentov prepojenie, resp. naviazanie na teoretickú časť učiva, ktoré preberajú v škole.

Účastníci zistili, čo ich pri kúpe/ predaji, resp. prenájme čaká a napr. akých chýb sa majú vyvarovať pri podpise zmlúv.  Zvýšili si  svoju gramotnosť v oblasti REALÍT, dokážu kriticky myslieť a samostatne sa rozhodovať na realitnom trhu.

Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do projektu a každý rok úspešní študenti získajú certifikát. Inak tomu nebolo ani tento školský rok a najúspešnejší štvrtáci získali certifikát. Gratulujeme.

Ing. Kolmanová VaKP