Domov KONTAKTY

Súťaž „Naj účtovník III. ročník“

Najlepšie účtovníčky na Obchodnej akadémii v Žiline sú nám už známe!

Dievčatá z tried III. A, III. B a IV. G netrpezlivo očakávali výsledky školského kola súťaže „Naj účtovník III. ročník“, ktoré sa konalo 6. apríla 2019. V tejto súťaži sa ukázalo, ktoré študentky majú tie najlepšie teoretické vedomosti a praktické zručnosti z podvojného účtovníctva. Riešili rôzne úlohy, v ktorých využili svoje schopnosti nadobudnuté na hodinách účtovníctva. Tentokrát bol len veľmi malý rozdiel v počte bodov medzi prvým a druhým miestom v druhom (školskom) kole súťaže. Možno skonštatovať, že máme dve „Naj“ účtovníčky na škole!

Oficiálne vyhodnotenie školského kola súťaže sa konalo v prítomnosti pani riaditeľky, Ing. Ľubice Pevnej, vedúcej predmetovej komisie praktického odborného vzdelávania I., Ing. Oľgy Križovej a vyučujúcich účtovníctva. Všetky študentky, ktoré sa zúčastnili školského kola, si odniesli z vyhodnotenia diplomy a pekné ceny, ktoré nám pri tejto príležitosti venoval dlhoročný partner a sponzor Obchodnej akadémie Žilina, a to firma Kros, a. s.

Víťazkám, a tiež ostatným dievčatám, ktoré postúpili z prvého (triedneho) do školského kola, srdečne blahoželáme!

Najšikovnejšie účtovníčky na OAVOZA v šk. roku 2018/2019:

P. č. Priezvisko Meno Počet bodov Trieda
1. Horčičáková Lucia 75,5/80 III. B/2. skupina
2. Salatová Lenka 75,0/80 III. A/2. skupina
3. Paúrová Marianna 71,5/80 IV. G/1. skupina
  Beliančinová Marcela 71,5/80 IV. G/2. skupina

Ostatné zúčastnené súťažiace, ktoré sa prepracovali až do druhého kola:

Kothajová Laura IV. G/1. skupina
Kavecká Nikola III. A/1. skupina
Krajíčková Aneta IV. G/1. skupina
Žideková Petronela III. B/2. skupina
Juričková Martina III. A/1. skupina
Hulínová Silvia III. A/1. skupina
Višňovská Jarmila III. A/2. skupina

Ing. Blanka Kubalová