Domov KONTAKTY

Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu

Spomínate si na to, ako ste sa cítili, keď ste ako „prvovolič“ stáli za plentou? Vedeli ste, ako sa pri voľbách identifikovať a ako odovzdať platný hlasovací lístok? Študenti našej školy, ktorí k 2. 5. 2019 dovŕšili 15. rok života, v tom už majú jasno! V tento deň sa na našej obchodnej akadémii v spolupráci so združením Študentské voľby konali simulované voľby do európskeho parlamentu.

Akcia mala predovšetkým výchovný a edukatívny charakter. Jej zámerom bolo priblížiť našim študentom priebeh volieb a vzbudiť v nich záujem o samotné hlasovanie. Rovnako ako pri skutočných voľbách sa žiaci v určenom čase dostavili do označenej miestnosti, pred ktorou bol na nástenke zoznam všetkých politických strán kandidujúcich do Europarlamentu. Volebná miestnosť spĺňala všetky náležitosti, bola v nej prítomná komisia tvorená zástupcami študentov, ktorými boli Nikola Jánošíkova, predsedníčka I.H, Lucia Kostolná, predsedníčka triedy II.G, Denis Vallo, predseda III.B a predsedom komisie bol predseda IV.G ako aj celej ŽŠR Matej Jedlička. Ako pedagogický garant na celú akciu dozerala pani zástupkyňa školy JUDr. Jana Tomaničková.

Ku urnám sa mohli dostaviť iba oprávnení voliči (tí, ktorí dosiahli vek 15 rokov) a pred voľbou sa podľa priezviska museli zaradiť ku vybranému členovi komisie a preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Po jej overení svojím podpisom prevzali hlasovací lístok, obdržali pokyny a s lístkom sa odobrali za plentu. No a tu už si mali možnosť vyskúšať, aké to je vziať na seba zodpovednosť za vlastný hlas a demokraticky sa podieľať na ďalšom dianí v krajine. Po zakrúžkovaní čísel na volebnej listine už len ostávalo vhodiť svoj hlas do zapečatenej urny. Ako bonus za účasť na študentských voľbách získali motivačné nálepky.

Priebeh volieb bol pokojný a už od rána sa tvoril dlhý rad pred volebnou miestnosťou. Účasť žiakov bola dobrovoľná, ale napriek tomu sme boli milo prekvapení volebnou účasťou, ktorá dosiahla číslo 49,33%.

No a teraz sa môžeme dostať ku výsledkom. Začneme vzostupne; strana, ktorá sa dostala pred brány európskeho parlamentu bola Strana zelených Slovenska so ziskom 3,41% hlasov.  Dovolíme si tvrdiť, že je to správa, ktorá hovorí o tom, že aj časť našich študentov myslí zeleno aj pri voľbách a teda v súlade s akciami ako zber papiera  alebo zbieranie odpadu v Žiline, ktoré naša žiacka školská rada organizuje.

Keby vo voľbách volila iba naša škola, tak by jedného zástupcu získala strana SNS so ziskom 5,68 %. Za národniarmi by nasledovala strana Ibrahima Maigu – Priama Demokracia so ziskom 7,39 %. Súčasná vládna strana SMER – Sociálna demokracia by získala 11,36 %. Na štvrtom mieste by sa umiestnila strana Borisa Kolára – Sme rodina s 12,5%. O druhé a tretie miesto by sa spolu podelili hnutie OĽaNO a koalícia Progresívne Slovensko-SPOLU so ziskom zhodne po 14,2 %. No a prvé miesto na našej škole by zaujala Kotlebova Ľudová strana naše Slovensko so ziskom takmer 20 %, presnejšie 19,89 %.

Spolu so zverejnením celonárodných výsledkov simulovaných volieb boli zverejnené aj výsledky volieb na našej škole. Všetci v žiackej školskej rade veríme, že simulované voľby boli prínosnou a hodnotnou akciou. A samozrejme, nech už študenti volili tú či onú stranu, stále zostávajú žiakmi jednej školy a aj keď sa možno rozchádzajú vo svojich politických názoroch, tak veríme a dúfame, že v iných oblastiach nebudú hľadať to, čo ich rozdeľuje, ale práve naopak to, čo ich spája.

Lucia Kostolná, ŽŠR