Domov KONTAKTY

Zber papiera alebo separovaným zberom k zlepšeniu podmienok

Žiacka školská rada pri OA v spolupráci s vedením školy sa rozhodla usporiadať I. ročník zberu papiera. Aktivita súvisí s prichádzajúcim Dňom Zeme, ale tiež snahou zlepšiť vybavenosť školy, keďže získaný papier vymeníme za toaletné potreby.

Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života. Jeho spotreba v poslednom období aj vďaka priemyslu, vydávaniu novín a časopisov, vďaka jednoduchému a rýchlemu kopírovaniu veľmi rýchlo stúpa.

Zberateľská horúčka vypukla 7. marca  a potrvá až do 12. apríla. Môžete priniesť noviny, časopisy, letáky, staré knihy (bez tvrdých obalov). Balíky je potrebné zviazať špagátom a uložiť v priestoroch svojej šatne. Každý piatok cez veľkú prestávku prebehne váženie vo vedľajšej budove. Papier separujeme aj v každej kmeňovej triede a tiež v učebniach, v ktorých sa vyučuje ADK, CVÚ a API. Touto cestou vás prosíme, aby ste papier v týchto triedach nehádzali do koša ale do škatúľ, ktoré sú na to určené.

Naša škola sa týmto zberom pridáva k ľuďom, ktorí vedia, že papier treba šetriť, triediť a zbierať a tým umožniť jeho opätovné využitie. Podľa výpočtov 1 t papiera zachráni až 17 stromov.   

Ukážme ostatným, že sme dobrá škola s rozumnými mladými ľuďmi, ktorí vedia, čo je správne. A preto sa aktívne zapojme do tejto výzvy a vyzbierajme čo najviac.

Čo myslíte? Podarí sa nám pokoriť hranicu 1000 kg?

Samuel Tiso, predsa ŽŠR pri OA