Domov KONTAKTY

Beseda so spisovateľom

„Poď

Volal na mňa sen

Mám nádherný príbeh

Uvidíš ho iba ty…,“

 

zveruje sa v jednej svojej básni  Štefan Zvarík a odhaľuje tým jeden z dielikov v pestrej mozaike svojej tvorby. V postupnom odhaľovaní životných právd, skúseností a dobre mienených rád sa niesla beseda, ktorá sa uskutočnila 13. 3. 2017 na pôde našej školy. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do tajomného sveta básní a fotografií, v ktorom sa na pár minút stal ich sprievodcom sám autor.

Spojením textov básní a fotografií sa autor snaží poukázať na ich určitý stupeň príbuznosti vzájomného vzťahu a pomeru. Text básní je podľa neho predstava, ktorá vznikla vplyvom slova. Fotografia vznikla v procese fotografovania. Vznikli dve predstavy, ktoré majú jednu ideu. Prianím Štefana Zvaríka je, aby si každý utvoril vlastnú predstavu o texte a fotografii. Takto vytvorená predstava prináša nové vnuknutie.

Pôvodne vyštudoval a učil matematiku a deskriptívnu geometriu. Neskôr pracoval ako matematik-analytik a programátor. Teraz je dôchodca a má rád turistiku a Grécko, ktoré s veľkým záujmom poznáva. Jeho lásku k prírode a cestovaniu dokazuje aj jeho zbierka Času nikto netlieska.