Domov KONTAKTY

Zdravé deti chorým deťom

Projekt Krtek v síti – to bol podnet pre žiakov OA Žilina. Ako sa zapojiť a pomôcť? Čo tak punč vo vianočný čas, super hudba, pár dobrodincov? A myšlienka pomoci nabrala ten správny smer. Čítajte viac na:

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/pomoc-detom-oa-zilina-studenti/1325-clanok.html