Domov KONTAKTY

Národná konferencia slovenskej mládeže v Žiline

Dňa 4. 10. 2016 sa v Žiline v hoteli Holiday Inn uskutočnila Národná konferencia mládeže „Som talent“ pod záštitou Rady mládeže Žilinského kraja. Cieľom tejto konferencie bolo podporovať a rozvíjať talenty u mladých ľudí a to prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou.

Konferencia sa začala o 9:30 hod. otvorením a príhovormi hostí a pokračovala online spojením s Národnou konferenciou mládeže v Košiciach v anglickom jazyku.  Jej účastníkmi boli mladí ľudia z celej Európy, ktorí hovorili o svojich ťažkých osudoch a o veciach, kvôli ktorým sa mladí ľudia nemajú vzdávať prianí, túžob a snov pre svoj budúci pracovný ako aj osobný život. Jedným z týchto hostí bola napríklad aj Celeste Buckingham, ktorá rozprávala o svojich životných prekážkach a ich prekonávaní v jej kariére speváčky. Boli tam aj ďalší hostia či už domáci alebo zahraniční a to z oblasti politiky, kultúry a spoločenského života mládežníckych organizácií. Mladí ľudia mali možnosť s prítomnými hosťami diskutovať a klásť otázky prostredníctvom online ankety. Po obednej prestávke sa mládež zhodla na odporúčaniach pre tvorcov politiky v oblasti mládeže v zmysle motta: „Pripravený pre život, pripravený do spoločnosti.“ V záverečnej fáze konferencie sa uskutočnilo workshopové popoludnie, ktoré bolo zamerané na podporu, rozvoj nadania a talentu u mladých ľudí v rôznych oblastiach.

Účasť na tejto konferencii v nás zanechala myšlienku, že pracovať na sebe má zmysel a nie sme na to sami.  Preto sa nebojme ísť za svojimi snami!

Účastníci konferencie: Alexandra Švejdová II.G, Matej Jedlička II.G, Michal Čmelík II.A