Domov KONTAKTY

Separovaným zberom sme zlepšili podmienky na škole! – Vyzbieralo sa takmer 2,5 t papiera

Počas jesene a zimy sa na našej škole konal druhý ročník úspešnej akcie, ktorá sa nazýva Zber papiera alebo separovaným zberom k zlepšeniu podmienok. Vďaka tejto akcii sa naša Obchodná akadémia zviditeľnila v dobrom svetle a súčasne sa tak dostala aj do populárnej televíznej relácie Milujem Slovensko.

Táto akcia organizovaná Žiackou školskou radou v spolupráci s vedením školy trvala dva mesiace a počas jej priebehu sa nám od 02. 10. až do 06. 12. 2017 podarilo vyzbierať 2 364, 35 kg papiera, teda takmer 2,5 tony!  Za vyzbieraný papier Obchodná akadémia získala 791 roliek toaletného papieru, ktoré sa rozdelili medzi jednotlivé triedy podľa hmotnosti papiera, ktorý priniesli.

Na treťom mieste skončila trieda II. A s odovzdanými 200, 24 kg papiera, ktorá bola pod gesciou pani profesorky Kubalovej, následne I.G s 517,78 kg s podporou pani profesorky Konečnej a výraznej motivácie od ich zastupujúceho triedneho profesora pána Vartiaka. No a už sa stáva tradíciou, že tak ako minulý rok, aj v tomto roku získala víťazný titul opäť tretiacka trieda  III. A, ktorá  s pomocou jej triedneho pána profesora Konárika vyzbierala neuveriteľných 1 044, 82 kg, teda viac než jednu tonu papiera, za čo okrem najväčšieho množstva toaletného papieru získali aj gurmánsky zážitok v podobe pizze. Naopak, keď nepočítam štvrté ročníky, ktoré žili stužkovou slávnosťou, tak s nazbieranými 0 kg papiera  sa na poslednom mieste umiestnila trieda III. B.

Tento školský rok bol o 350 kg úspešnejší oproti tomu predchádzajúcemu a všetci dúfame, že v budúcom sa nám podarí prelomiť hranicu 3 000 kg.

Touto cestou chceme  poďakovať vedeniu školy, ktoré poskytlo priestory na uskutočnenie tejto akcie. Poďakovanie patrí aj organizátorom zberu Samuelovi Tisovi a Terézii Rovniankovej zo IV. A, Matejovi Jedličkovi a Marcele Beliančinovej z III. G, triede III.A, ktorá pomáhala viazať papier a tiež všetkým študentom, ktorí sa do zberu zapojili a pomáhali pri jeho organizácii.

Žiacka školská rada
OAVOZA

Pozrite si podrobnú štatistiku vo formáte XLSX