Domov KONTAKTY

Zber papiera ukončený – odovzdali sme viac ako 2 t papiera

V období od 7. marca do 10. apríla prebiehala v spolupráci so žiackou školskou radou  na našej škole akcia „Zber papiera alebo separovaným zberom k zlepšeniu podmienok“. Akcia bola zameraná na vyzbieranie čo najväčšieho množstva papiera, ktorý bol 10. apríla vymenený za toaletný papier pre študentov.

Touto akciou chceli študenti poukázať na to, aké dôležité je recyklovať a zároveň aj chrániť životné prostredie. Taktiež chceli motivovať študentov z iných škôl, aby aj oni priložili ruku k dielu a pomohli nám chrániť našu planétu.

Spolu sa nám podarilo vyzbierať 2 082,43 kg papiera. Žiacka školská rada pri OA motivovala študentov k zberu odmenou v podobe gurmánskeho zážitku. Túto cenu vyhrala III. A, ktorá vyzbierala 784,57 kg papiera.

Touto cestou chceme  poďakovať vedeniu školy, ktoré poskytlo priestory na uskutočnenie tejto akcie. Poďakovanie patrí aj organizátorom zberu Samuelovi Tisovi z III. A, Matejovi Jedličkovi z II. G a tiež všetkým študentom, ktorí sa do zberu zapojili a pomáhali pri jeho organizácii.

Terézia Rovnianková, III. A