tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Prednáška bankárov

Získať informácie o činnosti komerčných bánk zameranej na prácu s klientmi – či už fyzickými alebo právnickými osobami – na pobočke alebo Private Bankingu bolo hlavným cieľom Ing. Renáty Fojcíkovej zorganizovať prednášku bankárov tretieho ročníka.

Pani Mgr. Aneta Ihnátová veľmi pútavou formou podala informácie o práci na pobočke, korporácii či Private Bankingu a predstavila nám platobné karty, ktoré sú vydávané klientom. Oboznámila nás so službami, ktoré sú ponúkané k jednotlivým typom platobných kariet a „vyskúšala“ žiakov, či vedia rozdiel medzi debetnými a kreditnými platobnými kartami. Zaujali nás príbehy, ktoré v práci zažíva, čím „okorenila“ svoju prednášku. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Renáta Fojcíková